Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

4.9.2017 sme na pôde našej školy privítali milých prváčikov, ktorým prvé chvíle v škole spríjemnili povzbudivé príhovory a pekné vystúpenia starších žiakov. V triedach prváčikov vítali pani učiteľky Daniela Banásová a Diana Čurná a čakal ich uvítací list. Pre starších žiakov školy zaznel príhovor pána riaditeľa po tom, ako ich privítali triedni učitelia vo svojich kmeňových triedach. Prajeme všetkým žiakom a zamestnancom školy úspešný školský rok 2017/2018!

      

    
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.