Noc výskumníkov

 V rámci 11. ročníka festivalu vedy sme sa 29.09.2017 zúčastnili celoeurópskej akcie Noc výskumníkov.  “Made by Science – Vytvorené vedou” bola hlavná téma tohtoročného festivalu. V Starej tržnici a na námestí SNP pred tržnicou navštívili  žiaci VI.A, VI.B a VII.A vedecké stánky a mnoho atraktívnych vystúpení a prezentácií na hlavnom pódiu. Žiakov šiesteho ročníka návšteva festivalu motivovala k učeniu sa predmetu fyzika, ktorý majú tento školský rok prvýkrát. Žiaci siedmeho ročníka si na festivale svoje už nadobudnuté vedomosti z tohto predmetu, ale aj z iných vyučovacích predmetov upevnili a zároveň aj rozšírili o množstvo nových, zaujímavých informácií. Veľa vedeckých pokusov si žiaci mohli sami vyskúšať. Fotografie z tejto podnetnej akcie nájdete v ►GALÉRII. F
 
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.