Zelená škola – Slávnostná certifikácia

ZELENÁ ŠKOLA je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých. kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku zapojených do programu 321 škôl. 5. októbra sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene stretli zástupcovia Zelených škôl, aby si slávnostne prevzali MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT a vlajku programu Zelená škola. Odovzdávania sa osobne zúčastnil aj PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY ANDREJ KISKA, ktorý žiakom a učiteľom odkázal, že práve školy a učitelia sú tým rozhodujúcim faktorom, ktorý vytvára v mladej generácii vzťah k životnému prostrediu a formuje ich do budúcnosti. Vlajku a certifikát programu Zelená škola získalo 110 aktívnych škôl, vrátane našej školy, ktoré počas uplynulých dvoch rokov realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania a znížiť vplyv školy na životné prostredie. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 62 krajinách sveta.
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.