Kontakty

Poštová adresa:                               Telefón: 02 / 63 81 02 06    
Základná škola                                 e-mail:  zsholicska@zsholicska.sk
Holíčska 50                                        IČO:  3178 0491   
851 05 Bratislava                             DIČ:   2020 98 1699  

Vedenie školy:
Riaditeľ školy:  Mgr. Jozef Varga

Zástupkyne riaditeľa:
PaedDr. Iveta Heseková
RNDr. Zdenka Sládeková

Učiteľský zbor:
Ing. Nadežda Jarábková
Mgr. Táňa Ďuríčková
Mgr. Helena Kovalčíková
Mgr. Katarína Hranaiová
PaedDr. Peter Muzika
PaedDr. Ivanka Slováková
Mgr. Elena Smoláková
Hedviga Domoráková
Mgr. Katarína Greschnerová
Mgr. Milota Marčišová
Mgr. Matej Lehuta
Ing. Daša Gajdošíková
Mgr. Jaromír Neckár
Mgr. Daniela Banasová
Mgr. Diana Čurná
Mgr. Martina Wagnerová
Mgr. Vlasta Valachová
Mgr. Eva Murgáčová
Mgr. Iryna Dankanyč
Mgr. Magdaléna Kukanová
Mgr. Eva Kolesárová
Mgr. Katarína Semanová
Mgr. Drahoslav Krestian
PaedDr. Margareta Šimeková
Bc. Lucia Rintelová
Emilia Berthová
Mária Hrebíková
Soňa Klingová
Veronika Risová

Školský psychológ:
Mgr. Nikola Majerská
nikola.majerska@zsholicska.sk

Výchovný poradca:
Mgr. Milota Marčišová
milota.marcisova@zsholicska.sk

Školský špeciálny pedagóg:
Mgr. Eva Kočanová

Vedúca školskej jedálne:
Mgr. Jitka Kochanová