OZNAMY

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
Riaditeľstvo ZŠ, Holíčska 50 v Bratislave, oznamuje všetkým žiakom a rodičom žiakov, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa uskutoční
4. septembra 2017 (pondelok)
nasledovne:
v budove školy /vestibul/ pre prváčikov:
Program:
privítanie detí a rodičov vo vstupnej hale školy,
8:30 – krátky kultúrny program, stručný príhovory riaditeľa školy
8:55 – odchod prváčikov do triedy s triednou učiteľkou a vychovávateľkou ŠKD,
10:00 11:00 – stretnutie rodičov prváčikov s triednymi učiteľkami v kmeňových triedach

na školskom dvore: pre žiakov 2. – 9. ročníka:
8.50 hod. stretnutie na školskom dvore
9.00 hod. presun s triednymi učiteľmi do kmeňových tried
– otvorenie školského roka 2017/2018,
– privítanie žiakov, príhovor riaditeľa školy,
– triednická hodina do 10.00 hod.

Žiakom i pedagógom prajeme úspešný nový školský rok!
Mgr. Jozef Varga, riaditeľ ZŠ