OZNAMY

O.Z. Biela škola

Bratislava, 8.2.2018

Milí rodičia a podporovatelia,

ďakujeme Vám za rozhodnutie venovať 2% z dane nášmu spoločnému občianskemu združeniu BIELA ŠKOLA.
Vaše finančné prostriedky použijeme najmä na:
* školské súťaže,

* školské pomôcky,
* zatraktívnenie priestorov školy.

Užívateľmi prostriedkov budú naše deti, ktorým sa snažíme zatraktívniť nádherné študentské obdobie.
Veríme, že aj v roku 2018 sa nám spoločne podarí naplniť naše plány.

Údaje o združení:
Názov:                      OZ Biela škola
Adresa:                     Holíčska 50, 85105 Bratislava
IČO:                           50104594
Právna forma:        Občianske združenie
IBAN číslo účtu:      SK0502000000003732559954 /0200

Vyhlásenie na poukázanie 2% (.doc)
Vyhlásenie na poukázanie 2% (.pdf)

Ing. Miroslav Buc

predseda OZ Biela škola

Mgr. Jozef Varga

riaditeľ školy