Halloweenska diskotéka

V našom školskom klube sa tento rok, počas HALLOWEENSKEJ DISKOTÉKY, zabávali strašidlá a rôzne rozprávkové bytosti. Dúfame, že sa akcia páčila a zopakujeme si ju aj budúci rok. FOTOGRAFIE z podujatia si môžete prezrieť v našej ►GALÉRII.
 
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Halloweenska diskotéka

Prírodovedné múzeum

V stredu 25. 10. žiaci 5.A, 5.B a 6.B navštívili Prírodovedné múzeum, kde si mohli pozrieť zaujímavé expozície s témami „Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska a Zeme“, či Zázrak prírody – príbeh života na Zemi“, a mohli sa tak dozvedieť o rôznych typoch ekosystémov nachádzajúcich sa na Slovensku a rôznych druhoch rastlín a živočíchov v nich žijúcich. Žiakov tiež zaujali živočíchy žijúce v iných ekosystémoch, ktoré sa na Slovensku nenachádzajú. Okrem toho, pri príležitosti návštevy múzea, nevynechali ani prehliadku Bienále ilustrácií, ktorá sa konala práve v tomto čase v múzeu. Fotografie z návštevy múzea môžete vidieť v našej ►GALÉRII.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Prírodovedné múzeum

Imatrikulácia prváčikov

V stredu 25.10.2017 v dopoludňajších hodinách bolo rušno a veselo v našej základnej škole. Pozvali sme rodičov, starých rodičov a príbuzných prváčikov na slávnostnú imatrikuláciu. Program bol originálny, spestrením podujatia bolo tanečné a spevácke vystúpenie žiakov 2., 3. a 4. ročníka. Aby boli prváčikovia pasovaní, museli splniť úlohu čarodejnice a trpazlíka, čím zvíťazilo dobro v rozprávkovej krajine. Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prváčikov. Bola nevšedným zážitkom aj pre ich rodičov, starých rodičov, či najbližších príbuzných, ktorí si tak zo slávnostného podujatia spolu so svojimi ratolesťami očividne odnášali pocity plné nevšedných dojmov.
VEĽA ŠTASTIA, ÚSMEVOV A ÚSPECHOV V ŠKOLE, MILÍ PRVÁCI!
FOTOGRAFIE z podujatia si môžete prezrieť v našej ►GALÉRII.


Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Imatrikulácia prváčikov

Mesiac úcty k starším

23.októbra sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším konalo príjemné posedenie, ktoré pripravilo ŠKD. Riaditeľ školy privítal dôchodcov slávnostným príhovorom, v ktorom im poprial veľa zdravia a odovzdal slovo deťom. Nasledoval krátky kultúrny program, ktorým sa prezentovali deti zo školského klubu – tancom, spevom. Na záver si dôchodcovia zaspomínali na svoje mladé (staré) časy, zaspievali pesničky, ktoré sa učili za svojich maldých čias. V spomienkach akoby omladli a pookriali. V dobrej nálade a spokojní s pekným popoludním odchádzali domov aj s milými darčekmi. Ani oni nezabudli na deti a rozdali im sladkosti. FOTOGRAFIE z podujatia si môžete prezrieť v našej ►GALÉRII.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Mesiac úcty k starším

Ja sa prebijem

„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!“       (M.R.Štefánik)
Aj tento výrok charizmatického a veľkého Slováka sme počuli počas výkladu v Múzeu Štefánika v Košariskách. Pútavý výklad lektorky o našom výnimočnom rodákovi sme my, žiaci 6.A, 6.B a 7.A,  počúvali s naozajstným záujmom. Je až neuveriteľné, čo všetko dokázal za svoj krátky život – bol vynikajúci politik, diplomat, astronóm i meteorológ, pilot, fotografista i maliar, vášnivý cestovateľ. Obdivovali sme množstvo exponátov – knižnicu s 1000 zväzkami kníh z jeho parížskeho bytu, jeho generálsku uniformu, lodný kufor, ale i predmety z jeho exotických ciest: perly z Tahiti, japonské dreváky, čínsky obradový odev, veslá z Polynézie, kanibalské vidličky, to, že ovládal 8 cudzích jazykov, že viackrát vystúpil na Mont Blanc…
Zážitkom bol i výstup na Bradlo k jeho mohyle a výhľad na čarovnú jesennú scenériu myjavských kopaníc. Preto pre nás nebol problém vyplniť pracovné listy o Štefánikovi a tešíme sa na besedu a kvíz o ňom v knižnici.
A ešte odkaz od p.učiteliek: Na exkurzii ste boli skvelí, je super, že v škole máme aj takéto skvelé deti!!!
Viac fotografií nájdete v našej GALÉRII.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Ja sa prebijem

Biela pastelka

Naša škola sa zapojila do projektu BIELA PASTELKA, v ktorom sme vyzbierali 113,- eur. Je to verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú sa začleniť do bežného života prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva a realizáciou kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebestačné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Biela pastelka

Zelená škola – Slávnostná certifikácia

ZELENÁ ŠKOLA je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých. kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku zapojených do programu 321 škôl. 5. októbra sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene stretli zástupcovia Zelených škôl, aby si slávnostne prevzali MEDZINÁRODNÝ CERTIFIKÁT a vlajku programu Zelená škola. Odovzdávania sa osobne zúčastnil aj PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY ANDREJ KISKA, ktorý žiakom a učiteľom odkázal, že práve školy a učitelia sú tým rozhodujúcim faktorom, ktorý vytvára v mladej generácii vzťah k životnému prostrediu a formuje ich do budúcnosti. Vlajku a certifikát programu Zelená škola získalo 110 aktívnych škôl, vrátane našej školy, ktoré počas uplynulých dvoch rokov realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania a znížiť vplyv školy na životné prostredie. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 62 krajinách sveta.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zelená škola – Slávnostná certifikácia

Deň jablka

Tento deň bol zážitok nielen pre oči, ale aj chuťové bunky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili. Stretla sa s veľkým ohlasom a veríme, že si to budúci školský rok zopakujeme. Všetky jablkové koláčiky boli chutné a jabĺčka krásne, ale víťazi žiaľ nemôžu byť všetci. Porotcovia to nemali ľahké, ale hlasovanie dopadlo nasledovne:
O NAJLEPŠÍ JABLKOVÝ KOLÁČ
1. miesto: Fletcher Damien 3. B
2. miesto: Ferraiolo Mário 2. A
3. miesto: Hogg Izabelka 2. B, Bucová Lucia 4. A, Bednářová Stanislava 2. B

O NAJKRAJŠIE JABĹČKO
1. miesto: Korčeková Viktória 1. B
2. miesto: Janošková Lenka 3. A
3. miesto: Dolník Jakub 3. B, Šebáň Adam 4. A

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Deň jablka

Týždeň športu

Posledný septembrový týždeň v školskom klube patril športu. Krásne jesenné počasie nám prialo a tak si deti mohli vyškúšať svoju silu, obratnosť, rýchlosť a vytrvalosť na školskom dvore.
    
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Týždeň športu

Noc výskumníkov

 V rámci 11. ročníka festivalu vedy sme sa 29.09.2017 zúčastnili celoeurópskej akcie Noc výskumníkov.  “Made by Science – Vytvorené vedou” bola hlavná téma tohtoročného festivalu. V Starej tržnici a na námestí SNP pred tržnicou navštívili  žiaci VI.A, VI.B a VII.A vedecké stánky a mnoho atraktívnych vystúpení a prezentácií na hlavnom pódiu. Žiakov šiesteho ročníka návšteva festivalu motivovala k učeniu sa predmetu fyzika, ktorý majú tento školský rok prvýkrát. Žiaci siedmeho ročníka si na festivale svoje už nadobudnuté vedomosti z tohto predmetu, ale aj z iných vyučovacích predmetov upevnili a zároveň aj rozšírili o množstvo nových, zaujímavých informácií. Veľa vedeckých pokusov si žiaci mohli sami vyskúšať. Fotografie z tejto podnetnej akcie nájdete v ►GALÉRII. F
 
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Noc výskumníkov