Projekt MČ Bratislava – Petržalka

NAUČIŤ LEPŠIE, ODMENIŤ VIAC je projekt financovaný MČ Bratislava – Petržalka. V tomto školskom roku realizujeme projekt v chémii v 7. ročníku, s názvom CHÉMIA NÁS BAVÍ. Žiaci pracujú individuálne aj v skupinách, klasickými aj alternatívnymi vyučovacími postupmi. Pripravujú prezentácie, plagáty, protokoly aj výstupy v interaktívnej podobe, napríklad mapu s rozmiestnením chemických závodov na Slovensku, interaktívnu priraďovačku k piktogramom, vrstovnícke vyučovanie pre mladších žiakov na tému filtrácia.