Projekt mestskej časti Bratislava – Petržalka:

NAUČIŤ LEPŠIE, ODMENIŤ VIAC: Informácie okolo nás


Naše prvé programovanie v populárnom obrázkovom jazyku Scratch (►čítajte viac…).


Programovanie netradične – hráme sa na Baltíka (►čítajte viac…).


Písanie je drina, ale dokážeme to už "všetkými desiatimi" (►čítajte viac…).


Exkurzia v DIGIPOINT-e – priestor, kde sa informatika otvára verejnosti (►čítajte viac…).


Práca s minirobotíkom Ozobotom (►čítajte viac…).

 
Programovateľný robot LEGO MINDSTORMS (►čítajte viac…).