1. stupeň

Rozhvrh hodín pre 1. stupeň

 1.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT SJL VYV VYV  
Utorok MAT SJL SJL HUV    
Streda SJL ANJ TSV PRU SJL  
Štvrtok SJL SJL MAT ETV/NAV    
Piatok ANJ TSV MAT SJL    

1.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL SJL VYV VYV  
Utorok SJL SJL MAT PRU    
Streda SJL ANJ SJL TSV MAT  
Štvrtok SJL SJL HUV ETV/NAV    
Piatok ANJ TSV SJL MAT    

2.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL SJL ANJ TSV  
Utorok SJL SJL MAT PRU    
Streda SJL MAT TSV INF    
Štvrtok SJL ETV/NAV ANJ VYV VYV  
Piatok SJL HUV MAT SJL PRU  

2.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL SJL MAT ANJ HUV  
Utorok MAT SJL SJL PRU    
Streda SJL SJL MAT TSV    
Štvrtok SJL ETV/NAV ANJ VYV VYV  
Piatok SJL INF MAT PRU TSV  

3.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL SJL VLA TSV ANJ  
Utorok SJL MAT INF VYV VYV  
Streda MAT SJL SJL ANJ PDA  
Štvrtok SJL MAT ETV/NAV SJL TSV  
Piatok SJL ANJ HUV MAT PRV  

3.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL SJL PRV TSV ANJ  
Utorok SJL MAT HUV VYV VYV  
Streda SJL MAT PDA ANJ VLA  
Štvrtok SJL SJL MAT TSV ETV/NAV  
Piatok MAT ANJ INF SJL SJL  

4.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok VLA SJL ANJ MAT TEV  
Utorok HUV SJL MAT SJL PDA  
Streda ANJ TEV SJL MAT SJL VYV
Štvrtok ETV/NAV SJL PDA MAT SJL  
Piatok INV SJL MAT ANJ PRV  

4.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL ANJ SJL PDA  
Utorok SJL SJL MAT TEV INV  
Streda ANJ SJL MAT VLA PDA PRV
Štvrtok ETV/NAV SJL MAT SJL TEV  
Piatok HUV SJL MAT ANJ VYV  

 

Učebný plán platný pre žiakov prvého, druhého a tretieho                                        Učebný plán platný pre žiakov  štvrtého
ročníka v školskom roku 2017/2018:                                                                           ročníka  v školskom roku 2017/2018:

                      Ucebnyplan1.stupen