1. stupeň

Rozhvrh hodín pre 1. stupeň

 1.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT SJL VYV VYV  
Utorok SJL SJL MAT HUV    
Streda SJL ANJ TSV PRU SJL  
Štvrtok SJL SJL MAT ETV/NAV    
Piatok ANJ TSV MAT SJL    

1.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT SJL VYV VYV  
Utorok SJL SJL MAT PRU    
Streda SJL ANJ SJL TSV MAT  
Štvrtok SJL SJL HUV ETV/NAV    
Piatok ANJ TSV SJL MAT    

2.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL SJL MAT TSV ANJ  
Utorok SJL SJL MAT PRU    
Streda SJL MAT TSV INF HUV  
Štvrtok SJL ETV/NAV ANJ VYV VYV  
Piatok SJL MAT PRU SJL    

2.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL SJL MAT INF ANJ  
Utorok SJL SJL MAT PRU HUV  
Streda SJL SJL MAT TSV    
Štvrtok SJL ETV/NAV ANJ VYV VYV  
Piatok TSV MAT SJL PRU    

3.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL SJL TSV ANJ VLA  
Utorok SJL MAT INF VYV VYV  
Streda SJL MAT SJL ANJ PDA  
Štvrtok SJL MAT ETV/NAV SJL TSV  
Piatok SJL ANJ HUV MAT PRV  

3.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL SJL TSV ANJ PRV  
Utorok SJL MAT HUV VYV VYV  
Streda SJL TSV MAT ANJ VLA  
Štvrtok SJL SJL MAT PDA ETV/NAV  
Piatok SJL ANJ INF MAT SJL  

4.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok VLA ANJ MAT SJL TEV  
Utorok HUV SJL MAT SJL PDA  
Streda ANJ TEV SJL MAT SJL VYV
Štvrtok ETV/NAV SJL PDA MAT SJL  
Piatok INV SJL MAT ANJ PRV  

4.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL ANJ SJL MAT TEV  
Utorok SJL SJL MAT VYV PDA  
Streda ANJ TEV MAT SJL PRV INV
Štvrtok ETV/NAV SJL MAT SJL VLA  
Piatok HUV SJL MAT ANJ PDA  

 

Učebný plán platný pre žiakov prvého, druhého a tretieho                                        Učebný plán platný pre žiakov  štvrtého
ročníka v školskom roku 2017/2018:                                                                           ročníka  v školskom roku 2017/2018:

                              Ucebnyplan1.stupen