Žiacky parlament

Školský parlament
Školský parlament je samosprávna skupina detí, ktoré ako zástupcovia svojich spolužiakov jednotlivých tried vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

PLÁN  AKTIVÍT  ŠKOLSKÉHO  PARLAMENTU  v  školskom  roku  2017/18
(rozbaľte kliknutím ►SEM)

parlamentDňa 30. novembra sme na našom zasadnutí žiackeho parlamentu privítali pána Michala Hamana z Centra pre európsku politiku. Hovorili sme o projektoch Červená stužka, Vianočná vločka, o Medzinárodnom dni osôb so zdravotným postihnutím, pripomenuli sme si Deň ľudských práv, pripravujeme Mikuláša pre náš školský klub, hovorili sme o projektoch Školy pre Afriku a Olománia.Vyhodnotili sme zbierku Hodina deťom, v ktorej sme vyzbierali 53,23 eur.V našich triedach už dávno prebieha vianočná výzdoba, pripravujeme rozhlasovú reláciu o advente, chystáme sa na vianočnú poštu a v neposlednom rade na vianočnú akadémiu pre rodičov.
rathaus-wien-2016Viedeň pred Vianocami

Dňa 29. novembra 2016 sme so siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi našej školy navštívili Kultúrno-historické múzeum vo Viedni. Pretože nám počasie prialo, videli sme pri prechádzke Viedňou Burgtheater, budovu Parlamentu a Starú radnicu. Nemohli sme nenavštíviť vianočné trhy pred Starou radnicou. Znovu sme sa utvrdili, že Viedeň je krásna a pred Vianocami mimoriadne čarovná. Túto atmosféru treba jednoducho zažiť tak, ako sme to urobili dnes my.
Fotografie z exkurzie si môžete prezrieť v ►GALÉRII.

Hodina deťom 

20161108_115147Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska, jednej z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Hodina deťom je projekt, ktorý prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a vedia poskytnúť. Aj žiaci našej školy sa rozhodli podporiť túto dobrú vec sumou 53,23 €, lebo každá pomoc znamená veľa. Aj TV pripravuje 17. decembra šou, teda obľúbený galavečer so známymi osobnosťami, napínavými veselými stávkami a vianočnou atmosférou, ktorý tradične patrí k veľkej TV šou. Nenechajte si tento program ujsť.

Školská mediácia 2016/2017
Všetky  stretnutia sa budú konať každú prvú stredu v mesiaci počas desiatovej prestávky v učebni nemeckého jazyka na treťom poschodí B3.

Zástupcovia jednotlivých tried:

3.A Tamara Sásová, Lucia Bucová
3.B Silvia Trebuňová, Michaela Lacíková
4.A Kováčová, Jančeková
5.A Andrej Ďorď, Marek Tóth
5.B Viktória Svätená, Alexandra Klobušická
6.A Alexandra Kardošová, Nina Glatznerová
7.A Adrián Ilovičný, Tomáš Moravčík
7.B Matej Hruška, Lukáš Bílý
8.A Veronika Ďorďová, Samuel Dekýš
8.B Terézia Michalčíková, Natália Nemčáková
9.A Laura Ničová, Laura Belovičová – predsedníčky šk. mediácie
Koordinátorka – pani učiteľka Hedviga Domoráková

Plán práce školskej mediácie v šk. roku 2016/17

V tomto školskom roku sa zapájame do nasledovných projektov:

 1. Hodina deťom je projekt, ktorý sa koná 11. novembra 2016 a jeho cieľom je finančnou čiastkou, nám primeranou, podporiť onkologicky choré deti v nemocnici na Heydukovej ulici.
 2. Projekt Červené stužky, sa bude konať 1.12.2016. Jeho podstatou je vyjadriť súcit s ľuďmi trpiacimi vírusom HIV, známym pod názvom AIDS, pripnutím červenej stužky v tento deň na viditeľné miesto svojho odevu.
 3. Zapojíme sa do kampane UNICEF pod názvom Predaj vianočných pohľadníc. Výťažok projektu je určený pre vakcíny novorodencov a choré deti v krajinách tretieho sveta.
 4. Týždeň modrého gombíka je názov kampane UNICEF v máji 2017 na financovanie pitnej vody a zlepšenie kvality života deťom v Mauritánii.
 5. Zorganizujeme na našej škole dve prednášky na témy:

Dohovor o právach dieťaťaa

Šikana a kyberšikana na školách

 1. Zúčastníme sa pracovných dielní pod názvom Rozvojový deň v Starej tržnici.
 2. Plánujeme sa opäť zapojiť doprojektu Deň narcisov v apríli 2017.
 3. Na našej škole prebieha projekt CHIPS – plným názvom Childline in Partnership with Schools, je to názov výcvikového programu pre žiakov, ktorého cieľom je podporiť vrstovnícke vzťahy na školách. Je zameranýproti negatívnym javom akými sú:
 • neschopnosť zvládnuť učivo
 • konflikty a nedorozumenia v škole a v rodine
 •  
 •  

Bližšie sa budeme venovať tomuto programu na našom ďalšom zasadnutí. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na p. uč. Domorákovú.

Spomenuté body našej činnosti možno rozšíriť počas školského roka 2106/2017 vašimi návrhmi a samotným  praktickým zrealizovaním zo strany navrhovateľov. Sme pripravení konštrukčné návrhy prijímať a s vami otvorene komunikovať. V prípade potreby oslovte i naše predsedníčky šk. mediácie.

Školský rok 2015/2016
Školský rok 2014/2015
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
Školský rok 2011/2012
Školský rok 2010/2011