Time
Test

Valid HTML 4.01 Transitional

Verejné Obstarávanie:

Základná škola, Školská jedáleň HOLÍČSKA 50, 851 01 BRATISLAVA
Zadávanie zákaziek v zmysle § 9 odst. 9, Zákona o verejnom obstarávaní

1) - kód: 15100000-9
Dátum zadania: 29.10.2013
Dátum zverejnenia: 29.10.2013

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, Bratislava 851 01, plánuje obstaranie mäsa a mäsových výrobkov pre 270 stravníkov na obdobie od 1.11.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom Náklade 2300,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
 

Ďalšie požiadavky: možnosť vrátenia tovaru, prípadne dodania tovaru do 8,30h
Termín dodania: denne do 7,00 hod
Minimálna trvanlivanlivosť: min.3 dni
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena tovaru ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.


2) - kód: 03200000-3
Dátum zadania: 29.10.2013
Dátum zverejnenia: 29.10.2013

Školská jedáleň pri základnej školeHolíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie čerstvého ovocia a zeleniny pre 270 stravníkov na obdobie od 1.11.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom Náklade 2.000,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
 

Ďalšie požiadavky: možnosť dovozu 2x denne
Termín dodania: podľa potreby
Minimálna trvanlivosť:min. 10 dní
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena tovaru ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.


3) - kód: 15300000-1
Dátum zadania: 29.10.2013
Dátum zverejnenia: 29.10.2013

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie konzervovanéha ovocia a zeleniny pre 270 stravníkov na obdobie od 1.11.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom  náklade:. 800,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
 

Ďalšie požiadavky:
Termín dodania: podľa potreby a jedálneho lístku
Minimálna trvanlivanlivosť: 3 mesiace
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: .výmena tovaru ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.


4) - kód: 15600000-1
Dátum zadania: 29.10.2013
Dátum zverejnenia: 29.10.2013

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie mlynárenských výrobkov Pre 270 stravníkov na obdobie od 1.11.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom  náklade 480,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
 

Ďalšie požiadavky:
Termín dodania: denne do 7 hod
Minimálna trvanlivanlivosť: 24 h - 3. Mesiace
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena tovaru ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.


5) - kód: 15400000-2
Dátum zadania: 29.10.2013
Dátum zverejnenia: 29.10.2013

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 851 01 Bratislava, plánuje obstaranie živočišných a rastlinných olejov a tukov pre 270 stravníkov na obdobie od 1.11.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 500,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
 

Ďalšie požiadavky:
Termín dodania: podľa potreby
Minimálna trvanlivanlivosť: 1-3 mesiace
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.


6) - kód: 15500000-3
Dátum zadania: 29.10.2013
Dátum zverejnenia: 29.10.2013

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie mlieka a mliečnych výrobkov pre: 270 stravníkov na obdobie od 1.11.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 1000,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
 

Ďalšie požiadavky: s čo najdlhšou záručnou dobou
Termín dodania: .podľa potreby
Minimálna trvanlivanlivosť: 2 týždne
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena hneď po tefonickom dohovore
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.


7) - kód: 15200000-0
Dátum zadania: 29.10.2013
Dátum zverejnenia: 29.10.2013

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie spracovaných a konzervovaných rýb pre 270 stravníkov na obdobie od 1.11.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 500,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
 

Ďalšie požiadavky:
Termín dodania: podľa potreby a jedálneho lístky.
Minimálna trvanlivanlivosť: 1 mesiac a viac
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.


8) - kód: 15800000-6
Dátum zadania: 29.10.2013
Dátum zverejnenia: 29.10.2013

Školská jedáleň pri základnej škole Holíčska 50, 85101 Bratislava, plánuje obstaranie rôznych potravinárskych výrobkov pre 270 stravníkov na obdobie od 1.11.2013 do 31.12.2013 v predpokladanom náklade 900,00 Eur s DPH.
Jednotlivé požiadavky na množstvo a druh tovaru bude priebežne objednávateľom upresňované podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístku.
 

Ďalšie požiadavky: podľa potreby
Termín dodania: denne 7,30hod
Minimálna trvanlivanlivosť: s čo najdlhšou zárukou
Akosť: I. akosť s uprednostnením slovenských výrobkov
Spôsob reklamácie: výmena ihneď po telefonickom oznámení
Maximálna odchylka ceny je 5%, dodávateľ je povinný písomne oznámiť zmenu ceny objednávateľovi hneď ako k tejto zmene dôjde.
Zníženie ceny, resp. akciové ceny je dodávateľ tiež povinný nahlásiť objednávateľovi.
Obstarávateľ požaduje predložiť cenník a čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí s uvedenými požiadavkami obstarávateľa.