Aktuality v Zelenej škole

V programe Zelená škola pokračujeme s prioritnou témou Odpady. Význam problematiky podčiarkuje aj téma tohtoročnej Petržalskej konferencie (ktorá bude na pôde našej školy) EKO-logicky doma i v škole: "Neutop sa v odpadoch". Poračujeme v projekte Recyklohry, aktívne sa zapájame do projektu Olománia, spolupracujeme s firmou Ekoway a najnovšie sme začali pracovať v projekte Ekoalarm.
Čo sa nám už podarilo v školskom roku 2017/2018 ?
       * Zostavili sme nové Kolégium
       * Vybrali nás do projektu Ekoalarm
       * Poctivo sme triedili papier, plasty, elektroniku, vrchnáčiky, batérie
       * Vypracovali sme Environmentálny audit školy
       * Aktuálne pracujeme na tvorbe Environmentálneho akčného plánu

Oceníme akýkoľvek dobrý nápad, čo by sa dalo u nás zlepšiť v oblasti odpadov. Návrhy aktivít môžte povedať ktorémukoľvek členovi Kolégia Zelenej školy alebo ich môžte pridať na nástenku Zelenej školy vo vestibule školy.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.