Informácia o zmene čísla účtu v školskej jedálni

Oznam pre stravníkov:
Od 01.04.2018 treba platby za stravu uhrádzať na nový bankový účet:
SK11 5600 0000 0094 0095 8008
Súčasne platí aj pôvodné číslo účtu – do 31.05.2018.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.