Recyklohry

Aj v druhom polroku pokračujeme v zbere použitej elektroniky a použitých bateriek. O odvoz a ďalšie zhodnotenie týchto surovín sa stará firma Asekol. Vďaka nej škola získava body za hmotnosť odvezeného odpadu a za riešenie sprievodných úloh, a zároveň, životné prostredie je odbremenené od inak nebezpečného odpadu.
    
 
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.