Chémia nás baví

NAUČIŤ LEPŠIE, ODMENIŤ VIAC je projekt financovaný MČ Bratislava – Petržalka. V  školskom roku 2017/2018 sme realizovali projekt v chémii v 7. ročníku, s názvom CHÉMIA NÁS BAVÍ. Žiaci pracovali individuálne aj v skupinách, klasickými aj alternatívnymi vyučovacími postupmi. Realizovali praktické aktivity, pripravovali prezentácie, plagáty, protokoly aj výstupy v interaktívnej podobe, napríklad mapu s rozmiestnením chemických závodov na Slovensku, obrázkový laboratórny poriadok, alebo interaktívnu priraďovačku k bezpečnostným piktogramom, R-vetám a S-vetám. Žiaci pracovali rôznymi metódami s prvkami bádateľského vyučovania, brainstormingu, skupinovej práce a pripravili aj vrstovnícke vyučovanie pre mladších žiakov na tému filtrácia. Výstupom projektu bola otvorená vyučovacia hodina pre petržalských učiteľov chémie.

   

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.