Dobročinné projekty v školskom parlamente 2017/18

Naša škola sa zapojila do projektu Biela pastelka, v ktorom sme vyzbierali 113,- eur. Je to verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú sa začleniť do bežného života prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva a realizáciou kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebestačné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.
Slovenský výbor pre UNICEF vyhlásil tradičnú Vianočnú zbierku, tento rok sa pomáhalo deťom na Ukrajine. Výťažok z peňazí slovenských darcov podporí humanitárnu pomoc deťom, ktoré zažívajú denne následky ozbrojeného konfliktu. S blížiacou sa zimou a pri nekončiacom konflikte sa dá očakávať, že deti a ich rodiny znova čakajú ťažké mesiace. Preto sme sa rozhodli podporiť Vianočnú zbierku aj my na našej škole a vyzbierali sme 218,73  eur. Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, úprimne ďakujeme a tešíme sa, že náš podiel  deťom na Ukrajine pomôže.
Nie sme  ľahostajní k osudu druhých, čoho svedectvom je naša spolupatričnosť vyjadrená dňa 1. decembra v podobe  červených stužiek na našej hrudi  ako prejav medzinárodného  symbolu solidarity  s ľuďmi žijúcimi  s HIV alebo AIDS. Vyjadrili sme tým „zaujímam  sa o tému  HIV a AIDS“, „som znepokojený/á“ , „venujem  sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo“. Červená stužka tu bola aj pre  tých, ktorí hovorili „pomáham ľuďom, ktorí  žijú  s  HIV a AIDS“. Ako vidieť, dôvodov  k zapojeniu  sa bolo veľa. Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci  z „Vizuálneho AIDS klubu“. Autori projektu zostali ako jednotlivci  v  anonymite.  Neexistuje žiaden  zoznam  autorov. Autorstvo za vznik červeného symbolu patrí Projektu Červená stužka. Aj vďaka tomu si nikto nikdy nenárokoval autorské práva. Znak červenej stužky sa kopíruje  zadarmo a nikto (ani jednotlivci, ani  organizácie) nemajú  z použitia červenej stužky zisk.
Ďalším projektom, do ktorého sa naša škola zapojila bol projekt Nadácie pre deti Slovenska pod názvom Hodina deťom. V školskom roku 2017/18 sme vyzbierali 90,48 eur. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Je to celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Obľúbení herci Helenka Krajčiová a Tomáš Maštalír od decembra 2014 prevzali štafetu po čestných predsedoch Hodiny deťom, Ladislavovi Chudíkovi a Emílii Vášáryovej a stoja po boku Huga a Hodiny deťom ako ambasádori počas rôznych kampaní po celý rok.
Kilo na pomoc pre rodiny v núdzi bol názov projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Tento projekt bol zastrešený nadáciou Úsmev ako dar. Jeho podstatou bolo, vyzbierať medzi spolužiakmi čo najviac potravín a drogérie pre rodiny v kríze. Nemá sa každý ako my, čo samozrejme nie je  naša vina, ale mohli sme pomôcť prežiť týmto rodinám krajšie Vianoce.Ďakujeme všetkým, ktrorým osud druhých nebol ľahostajný.
Už po 14. rok organizoval Unicef  verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa podarilo vyzbierať 57 972,39 eur,  opäť smeroval  pomoc na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aj my vrátili aspoň z časti  kúsok detstva, na ktorý majú právo. Preto sme v  školskom roku  vyzbierali 106,93 eur. Sme radi, že sme v rámci našich možností mohli pomôcť.
22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil v piatok, 13. apríla 2018, je to jediná zbierka na našej škole, ktorá sa uskutočňuje aj v uliciach Bratislavy, teda aj mimo našej školy. Tento rok sa podarilo vyzbierať 1577,81 eur.
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.