Junior osobnosť Petržalky

Kristínka Molnárová, žiačka 9.A triedy, je ocenená titulom Junior osobnosť Petržalky. Počas celého  štúdia na základnej škole patrí k neprehliadnuteľným talentom, čo dokazuje nielen svojimi výbornými študijnými výsledkami, ale aj účasťou na rôznych súťažiach. V školskom roku 2015/16  získala 2. miesto v II. kategórii výtvarnej časti v súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie,  ďalej jej boli udelené diplomy za ocenené exponáty v súťaži  História magistra vitae  pod názvom Radosti a strasti vladárov a V zdravom tele zdravý duch. V školskom  roku 2016/17  získala  2. miesto za výtvarnú prácu v II. kategórii  rovnako v súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie. Hrdí sa aj 3. miestom v kategórii ZUŠ v obrázkovej súťaži Najkrajší palác.
Kristínka Molnárová vyniká taktiež svojou intelektuálnou flexibilitou, empatiou, kreativitou, výtvarným a hudobným talentom,  záujmom o cudzie jazyky, dejepis  a  matematiku, nenechávajú ju bez záujmu ani rôzne spoločenské, filozofické a ekologické témy. Svoj potenciál uplatňuje a dokazuje v úspešnej reprezentácii na školskej a okresnej úrovni. V školských rokoch 2014/15, 2015/16, 2016/17 získala opakovane 1. miesto v prednese poézie a prózy v okresnej súťaži v nemeckom jazyku pod názvom Stretnutie s Goethem. Reprezentuje školu vo vedomostných a umeleckých súťažiach, a zároveň sa podieľa aj na kultúrnom dianí základnej školy. Vo vzťahu k učiteľom je tvárna, trpezlivá a kooperatívna. Na hodinách je maximálne koncentrovaná,  po vyučovaní je vždy ochotná pomôcť slabším spolužiakom. Je slušná, nekonfliktná a prispôsobivá. Má zmysel pre štruktúru a poriadok. Vo svojom voľnom čase prejavuje motiváciu  neustále rozvíjať svoj kognitívny potenciál.
Kristínka, blahoželáme k Tvojmu oceneniu!
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.