Úspechy našich žiakov v anglickom jazyku.

V apríli 2018 sa žiačky Nina Glatznerová a Nikola Marienčíková zo 7.A triedy a Dominika Horvathová a Petra Rendošová  z 9.A triedy zúčastnili okresného kola súťaže „Novodobo so Shakespearom“. V prednese poézie obsadila Petra Rendošová 2.miesto a speve bez doprovodu získala Dominika Horvathová 1.miesto. Ďakujeme všetkým žiačkam za zodpovednú prípravu na súťaž a oceneným dievčatám srdečne blahoželáme.
 
V máji 2018 sa, ako tradične, uskutočnila súťaž v anglickom jazyku aj medzi najmladšími žiakmi – Malá olympiáda v anglickom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastňujú žiaci 3. a 4. ročníka a súťažia vo dvojiciach. V tomto školskom roku sme mali 8 dvojíc, každá predstavovala nejaké zvieratko. Deti si vyskúšali ústny prejav, precvičili slovnú zásobu, preukázali ako ovládajú gramatiku a ako rozumejú hovorenému slovu. Na 3. mieste bol tím Elephants – Lucia Búcová a Jakub Víg , na 2.mieste tím Zebras – Tamara Sásová a Adam Šebáň zo 4.ročníka a zvíťazil tím Gorillas – Nicolas Siman  a Lukáš Zajko z 3.ročníka. Táto prvá dvojica reprezentovala našu školu aj v okresnom kole, kde obsadili nádherné druhé miesto, hoci patrili medzi najmladších súťažiacich. Veľmi sa z toho tešíme a srdečne blahoželáme.
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.