Pamätnica k 35. výročiu založenia školy 1983-2018

35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, HOLÍČSKA  50, BRATISLAVA          

Pozývame Vás na oslavu 35. výročia otvorenia Základnej školy,
ktorá sa uskutoční dňa 25. 10. 2018 o 14.00 hod. vo vestibule ZŠ.

35     35      35      35     35      35    35     35     35     35     35     35     35     35     35     

Slovo jubilantky
     Milí priatelia,
     som Základná škola a narodila som sa prvým zvonením 1. septembra 1983 a práve vtedy som po prvýkrát otvorila brány novým žiakom. V tomto školskom roku prežívam výnimočné chvíle

     Už tridsaťpäť rokov otváram náruč mnohým žiakom a učiteľom, ktorí spoločne prežívajú chvíle radostné, ale i ťažké, spoznávajú a objavujú veci nové a nepoznané. Moje múry sa stali ochrannými krídlami niekoľkých generácií a sú pripravené poskytnúť miesto na vzdelávanie i ďalším deťom. Vzdelanie je dlhá cesta a záleží len na človeku, či táto cesta bude priama a krátka alebo sa bude kľukatiť na obzore ľudského života po celý čas jeho bytia.
     Jednou z dôležitých vzdelávacích inštitúcií v živote každého jedinca je základná škola. Práve tu sa z detí, malých žiakov, stávajú vyspelí mladí ľudia, ktorí opúšťajú brány a kráčajú po ceste získavania vedomostí a formovania osobnosti ďalej.
    
Želám si, aby ma i v ďalších rokoch mojej existencie navštevovali nielen žiaci, ktorí školu pozitívne zviditeľňujú, pedagógovia a zamestnanci školy, ktorí tu zanechávajú časť svojich sŕdc, ale aj rodičia a ostatní priatelia, ktorí prispeli a naďalej prispievajú k môjmu rozvoju.
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.