Ovocníčkovia a ovocná desiata

IMG_083627.február 2015  –  Prírodoveda  II.A
Tématický celok –   Ja a moje zdravie
Téma  –  Prečo chceme byť zdraví ?

Žiaci   II. A  pod vedením vyučujúcej Prírodovedy  Mgr. Banásovej  pripravili v rámci  učiva  o zdraví  a zdravom životnom štýle cez desiatovú prestávku  pre celú chodbu,  kde sú triedy prvákov druhákov a tretiakov,  ovocnú desiatu. Deti II. A  s  elánom, radosťou a zanietením pripravili výborné ovocné šaláty. Sami ovocie umyli, nakrájali a zmiešali. Výdatne im pomáhali aj pani učiteľky : p. Banásová,  ktorá vyučuje PDA a p. Čurná  triedna učiteľka II. A.  Deti nielenže šaláty pripravili, ale ich aj ostatným deťom pekne servírovali. To, že deťom chutilo, dokumentujú  aj zábery z milej a zdravej akcie.

Prišiel nás podporiť aj  p. riaditeľ Mgr. J. Varga a myslíme si,  že aj jemu chutilo.

 

38 IMG_0836 IMG_0837 IMG_0839 IMG_0840 IMG_0841 IMG_0842 IMG_0843 IMG_0844 IMG_0845 IMG_0846