Ako prváci naučili veľkáčov separovať

Žiaci prvého ročníka sa pustili do veľkého projektu. Pani učiteľka im vysvetlila, ako každý z nás zanecháva na našej planéte ekologickú stopu. Prváci o tom popremýšľali a rozhodli sa, že tu chcú zanechať iba čo najmenšiu ekologickú stopu a prispejú k tomu tým, že budú poriadne separovať. Spoločne vyrobili obrovskú zemeguľu a znázornili na nej, aké ekologické stopy ľudia na nej spravia. Ukázali svoj projekt žiakom vyšších ročníkov tak, že našu krásnu Zem zahádzali odpadkami, ktoré starší žiaci za celý deň mali v triede a naučili ich, čo sa kam má správne vyseparovať a čo sa dá ešte recykláciou vyrobiť. Ďakujeme!