Deň rodiny a športu

sme strávili spoločne – žiaci, učitelia, rodičia, deti zo sídliska 8.6.2019 na školskom dvore. Tradične sme mali stôl plný dobrôt aj výborný guláš, netradične zase tombolu. Spoločnosť nám prišli robiť poníky. Zabehali sme si, zmerali sily v preťahovaní lanom, v hádzaní na presnosť, zaskákali, pokreslili na chodník ale aj na naše tváričky. Každý si našiel svoje, no spoločným pre všetkých bola príjemná atmosféra. Ďakujeme organizátorom za pekné dopoludnie strávené s našimi rodinami.