Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko

Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko na I.stupni
V marci sme na I.stupni pripravili a uskutočnili školské kolo  súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín  / prednes poézie / a Šaliansky Maťko  / prednes prózy /.Celkom sa týchto súťaží zúčastnilo 21 žiakov ročníkov 1. – 4.
V prednese poézie sa umiestnili títo žiaci :IMG_0868
1. miesto  –  Peter Komanický  III.A
2. miesto  –  Tamara Stemnická  III.B
3. miesto  –  Lucia Bucová  I.A
V prednese prózy  sa umiestnili títo žiaci :
1. miesto – Kristína Martáková  III.B
2. miesto – Patrik Révay  III.B
3. miesto – Nina Glatznerová  IV.A
Ponúkame malú fotodokumentáciu, ktorú pripravila  Mgr. D. Banásová