Imatrikulácia

23.10.2019 sa stali prváci skutočnými žiakmi našej školy! Do prváckeho cechu ich osobne pasovala naša pani riaditeľka. Avšak najprv museli preukázať, čo sa už dokázali naučiť – a obstáli veľmi dobre! Celú slávnosť sprevádzali výborne pripravené vystúpenia nielen prvákov, ale aj starších žiakov školy podčiarknuté výbornou atmosférou. Ďakujeme pani učiteľkám a pani vychovávateľkám a všetkým účinkujúcim za príjemný zážitok.