Kontakty

Poštová adresa:                              IČO:  3178 0491      
Základná škola                               DIČ:   2020 98 1699  
Holíčska 50                                    Telefón: 02 / 63 81 02 06
851 05 Bratislava                          Mobil: 0911 974 289
                                                                e-mail:  zsholicska@zsholicska.sk

           Školská jedáleň 02/63827103
                           jedalen@zsholicska.sk      

Vedenie školy:
Riaditeľka školy:  PaedDr. Iveta Heseková

Zástupkyne riaditeľky:
RNDr. Zdenka Sládeková
Mgr. Milota Marčišová

Učiteľský zbor:
Mgr. Daniela Banasová
Mgr. Mária Lániková
Mgr. Diana Čurná
Mgr. Martina Mandráková
Mgr. Ján Marko
Mgr. Ľubica Kozlovská
Mgr. Anna Vorelová
Mgr. Iryna Dankanyč
Mgr. Eva Murgáčová
Mgr. Helena Vidovencová
Mgr. Miroslava Kvitkovičová
Ing. Nadežda Jarábková
Mgr. Táňa Ďuríčková
Mgr. Helena Kovalčíková
Mgr. Michal Drgáň
Mgr. Elena Smoláková
Mgr. Viera Šuranová
Mgr. Táňa Ďuríčková
Ing. Nadežda Jarábková
Mgr. Jaromír Neckár
PaedDr. Ľubica Ondrejová
PaedDr. Eva Selnekovičová
Mgr. Katarína Hlocká Uličná
Mgr. Katarína Hranaiová
Mgr. Eva Kolesárová
Mgr. Katarína Semanová
PaedDr. Margareta Šimeková
Mgr. Eliška Lanžová
Mgr. Miriam Vicenová
Emilia Berthová
Mária Hrebíková
Soňa Klingová
Veronika Risová

Školský psychológ:
Mgr. Nikola Piteková
nikola.pitekova@zsholicska.sk

Výchovný poradca:
Mgr. Katarína Greschnerová
katarina.greschnerova@zsholicska.sk

Školský špeciálny pedagóg:
Mgr. Slávka Fülöpová
slavka.fulupova@zsholicska.sk

Vedúca školskej jedálne:
Mgr. Jitka Kochanová