Kontakty

Poštová adresa:                               Telefón: 02 / 63 81 02 06    
Základná škola                                 e-mail:  zsholicska@zsholicska.sk
Holíčska 50                                        IČO:  3178 0491   
851 05 Bratislava                             DIČ:   2020 98 1699  

Vedenie školy:
Riaditeľka školy:  PaedDr. Iveta Heseková

Zástupkyne riaditeľa:
RNDr. Zdenka Sládeková
Mgr. Milota Marčišová

Učiteľský zbor:
Ing. Nadežda Jarábková
Mgr. Táňa Ďuríčková
Mgr. Helena Kovalčíková
Mgr. Katarína Hranaiová
PaedDr. Ivanka Slováková
Mgr. Elena Smoláková
Hedviga Domoráková
Mgr. Katarína Greschnerová
Mgr. Milota Marčišová
Ing. Daša Gajdošíková
Mgr. Jaromír Neckár
Mgr. Daniela Banasová
Mgr. Diana Čurná
Mgr. Vlasta Valachová
Mgr. Eva Murgáčová
Mgr. Iryna Dankanyč
Mgr. Magdaléna Kukanová
Mgr. Eva Kolesárová
Mgr. Katarína Semanová
PaedDr. Margareta Šimeková
Emilia Berthová
Mária Hrebíková
Soňa Klingová
Veronika Risová

Školský psychológ:
Mgr. Nikola Piteková
nikola.pitekova@zsholicska.sk

Výchovný poradca:
Mgr. Katarína Greschnerová
katarina.greschnerova@zsholicska.sk

Školský špeciálny pedagóg:
Mgr.Katarína Ondrejovičová
katka.ondrejovicova@zsholicska.sk

Vedúca školskej jedálne:
Mgr. Jitka Kochanová