Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny poskytnú všetci pedagogickí i odborní zamestnanci školy v termíne dohodnutom mailovou korešpondenciou.

Kontakty:

meno.priezvisko@zsholicska.sk