Naša škola na medzinárodnej žiackej konferencii v Prahe