Návšteva v Domove seniorov

Naši žiaci druhého ročníka prišli svojou prítomnosťou spríjemniť predvianočné chvíle obyvateľom Domova seniorov v Petržalke. Vlastnoručne im vyrobili malé prekvapenie a prejavili im svoju úctu prípravou krátkej a milej besiedky. Obyvatelia tohto zariadenia im opätovali veľký potlesk, úprimný úsmev a radosť z návštevy.