Nemecký jazyk


V  novembri sme navštívili PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM a vianočné trhy vo Viedni. Veľmi sa nám páčilo, počasie nám prialo. Presvedčte sa na našich fotografiách v galérii.

Môžeme sa pochváliť 3. miestom v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré získal  žiak 8.B triedy – Matej Hruška.

V prednese prózy,  v súťaži Stretnutie s Goethem, obsadila  žiačka 9.A triedy Kristínka Molnárová l. miesto

V decembri  2017  sme  so siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi našej školy navštívili Prírodovedné múzeum vo Viedni.  Precvičili sme si vedomosti  z nemeckého jazyka a doplnili poznatky z biológie a geológie.  Nenechali sme  si ujsť  ani  atmosféru  na vianočných trhoch v centre Viedne. Exkurzia bola pre  nás  trojitým prínosom. 

V máji  sme navštívili Viedeň, konkrétne Gloriette v  Schönbrunne. Exkurzia sa nám vydarila, prialo nám aj počasie.  Gloriette je miesto, kde jedávala svoje raňajky  Mária Terézia. Fotografie z exkurzie si môžete prezrieť v našej galérii►.

Výstava o Márii Terézii
Dňa 6. júna sme s triedami  8.A a 8.B navštívili výstavu o Márii Terézii v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave. Videli sme krásne obrazové originály aj  knihy a dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o Márii Terézii, o dedičovi trónu a korunnom princovi Jozefovi, o jej rodine a spôsobe života. Navštívte našu GALÉRIU a presvedčte sa sami.
Krásne 1. miesto získala  naša žiačka ôsmeho ročníka Kristínka Molnárová za prednes prózy v nemeckej súťaži pod názvom Stretnutie s Goethem, ktorá sa konala dňa 30.mája na ZŠ Dudova.
Našej víťazke srdečne blahoželáme!

Beseda s nemeckým spisovateľom Fabianom  Lenkom

Dňa 25. apríla 2017 sa žiaci 8.A triedy zúčastnili v Goethehto inštitúte besedy a zároveň prezentácie knihy o Alexandrovi Veľkom s autorom Fabianom Lenkom. Prezentácia sa našim žiakom páčila a zahrnuli pána Lenka otázkami v nemeckom jazyku, ktoré súviseli s jeho dielom a tvorbou. Môžu sa pochváliť aj ďakovným listom (otvoríte kliknutím na link: Besuch im Goethe-Institut), ktorý naši žiaci obdržali od Goetheho inštitútu na základe pochvaly od spisovateľa pána Fabiana Lenka.
  

Návšteva Vojenského múzea Arsenal vo Viedni
Dňa 3 . apríla 2017 sme navštívili Vojenské múzeum Arsenal vo Viedni.  Odfotili sme sa v parku pred zámkom v Kittsee  a nenechali sme si ujsť ochutnávku čokoládových výrobkov v Čokoládovni  Kittsee. Počasie nám prialo. Celou exkurziou nás sprevádzali teplé slnečné lúče. Výlet sme si vychutnali. Ako dôkaz ponúkame fotografie v našej galérii.

20170124_115155Dňa 19. januára sa na pôde našej školy uskutočnilo OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU, v ktorom sa náš žiak 7.B triedy, víťaz školského kola ONJ –  MATEJ HRUŠKA  – umiestnil
v kategórii 1 A na 3. mieste. Srdečne blohoželáme!

DSC_0297   
 rathaus-wien-2016
Viedeň pred Vianocami
Dňa 29. novembra 2016 sme so siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi našej školy navštívili Kultúrno-historické múzeum vo Viedni. Pretože nám počasie prialo, videli sme pri prechádzke Viedňou Burgtheater, budovu Parlamentu a Starú radnicu. Nemohli sme nenavštíviť vianočné trhy pred Starou radnicou. Znovu sme sa utvrdili, že Viedeň je krásna a pred Vianocami mimoriadne čarovná. Túto atmosféru treba jednoducho zažiť tak, ako sme to urobili dnes my.
Fotografie z exkurzie si môžete prezrieť v ►GALÉRII.
* Vyučovanie nemeckého jazyka v Základnej škole Holíčska 50 začalo v školskom roku 1986/1987.
* Pracujeme podľa učebných osnov a učebného plánu, ktorý vydalo MŠ-SR.
* V konkrétnych témach v jednotlivých ročníkoch realizujeme program environmentálnej výchovy a humanizácie školy.
* V rámci plnenia plánu školských exkurzií organizujeme každý rok exkurziu do historického centa Viedne spojenú s návštevou Starej radnice. Približujeme žiakom vianočnú atmosféru na vianočných trhoch. Žiaci si môžu sami zhotoviť zaujímavé vianočné darčeky. V máji pripravujeme exkurziu do Viedenskej zoologickej záhrady a Schönbrunnského parku.
* Spolupracujeme s Goetheho inštitútom, Rakúskym konzulátom a Rakúskym inštitútom vzdelávania v Bratislave.
* V Goetheho inštitúte navštevujeme kinžnicu, zúčastňujeme sa prednášok na aktuálne témy a premietania krátkych filmov.
* Nadviazali sme nové písomné kontakty so žiakmi nemeckého gymnázia v Herrenbergu a v Böblingene.
* Pripravujeme školské kolá olympiády v nemeckom jazyku v troch kategóriach pre žiakov druhého stupňa.
* Pre žiakov nižšieho stupňa organizujeme školské kolo olympiády v nemeckom jazyku pod názvom Ein lustiges Karussell. Víťazi a víťazné družstvo postupujú do okresného kola.
* Predmetová komisia nemeckého jazyka ZŠ Holíčska 50 organizuje regionálne kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre všetky školy v Petržalke.
* Naši žiaci dosahujú vo všetkých súťažiach veľmi pekné umiestnenia na prvých troch miestach.
* Pripravujeme školské kolá v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Stretnutie s Goethem.
* Úspešne pripravujeme žiakov 9. ročníka na prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá a obchodné akadémie.
* Pre žiakov jednotlivých ročníkov sme zriadili nemeckú knižnicu.
* Na vianočnej akadémií vystupujú naši žiaci s nemeckými scénkami, tancami a piesňami.
Výsledky našich žiakov – umiestnenia na olympiádach, úspechy v štúdiách na bilingválnych gymnáziách a obchodných akadémiách sú dôkazom, že naši žiaci majú veľmi dobré vedomosti z nemeckého jazyka.

         

Školský rok 2014/2015
Naše úspechy v okresných kolách nemeckých olympiád a recitačných súťažiach – história od roku 2013/2014
Školský rok 2013/2014
Školský rok 2012/2013
Naše úspechy v okresných kolách nemeckých olympiád a recitačných súťažiach – história od roku 1997/98 do 2011/12:
Školský rok 2011/2012
Školský rok 2010/2011
Školský rok 2009/2010

2 reakcie na Nemecký jazyk

  1. Spätné upozornenie: Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku | Základná škola, Holíčska 50, Bratislava

  2. Spätné upozornenie: Beseda s nemeckým spisovateľom | Základná škola, Holíčska 50, Bratislava

Nie je možné pridávať komentáre.