Obnovenie školského vyučovanie ZŠ a MŠ od 1.6.2020