Organizácia vyučovania

Najbližšie prázdniny:

Jarné prázdniny: 25.2.2019 – 1.3.2019
Veľkonočné prázdniny: 18.4.2019 – 23.4.2019
Letné prázdniny: 1.7.2019 – 31.8.2019

Zvonenie:
1. vyučovacia hodina       8.00 –  8.45
prestávka 8.45 – 8.55
2. vyučovacia hodina       8.55 –  9.40
desiatová prestávka 9.40  – 9.55
3. vyučovacia hodina       9.55 – 10.40
veľká prestávka 10.40 – 10.55
4. vyučovacia hodina      10.55 – 11.40
prestávka 11.40 – 11.50
5. vyučovacia hodina      11.50 – 12.35
prestávka 12.35 – 12.40
6. vyučovacia hodina      12.40 – 13.25
Rozvrhy pre 1. stupeň (KLIK)
Rozvrhy pre 2. stupeň (KLIK)
Učebný plán pre 1. stupeň (KLIK)
Učebný plán pre 2. stupeň (KLIK)