Otvorenie nového školského roku

Začal sa nový školský rok a my sme na pôde školy privítali našich žiakov a obzvlášť milých prváčikov, pre ktorých bol pripravený veľmi pekný program. Okrem povzbudzujúceho príhovoru pána riaditeľa videli naši prváci a ich rodičia aj vystúpenia tanečníkov, spevákov a starších spolužiakov. Potom si už prváčikov odviedli do tried pani učiteľky Banásová a Francová, ktoré ich veľmi milo privítali a budú sa im celý rok zodpovedne venovať. Starším žiakom školy a pedagógom sa prihovoril pán riaditeľ prostredníctvom školského rozhlasu a poprial im úspešný školský rok 2014/2015. Tak sa teda usilovne pustime spoločne do práce ….