Dobročinné projekty v školskom parlamente 2017/18

Naša škola sa zapojila do projektu Biela pastelka, v ktorom sme vyzbierali 113,- eur. Je to verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú sa začleniť do bežného života prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva a realizáciou kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebestačné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.
Slovenský výbor pre UNICEF vyhlásil tradičnú Vianočnú zbierku, tento rok sa pomáhalo deťom na Ukrajine. Výťažok z peňazí slovenských darcov podporí humanitárnu pomoc deťom, ktoré zažívajú denne následky ozbrojeného konfliktu. S blížiacou sa zimou a pri nekončiacom konflikte sa dá očakávať, že deti a ich rodiny znova čakajú ťažké mesiace. Preto sme sa rozhodli podporiť Vianočnú zbierku aj my na našej škole a vyzbierali sme 218,73  eur. Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, úprimne ďakujeme a tešíme sa, že náš podiel  deťom na Ukrajine pomôže.
Nie sme  ľahostajní k osudu druhých, čoho svedectvom je naša spolupatričnosť vyjadrená dňa 1. decembra v podobe  červených stužiek na našej hrudi  ako prejav medzinárodného  symbolu solidarity  s ľuďmi žijúcimi  s HIV alebo AIDS. Vyjadrili sme tým „zaujímam  sa o tému  HIV a AIDS“, „som znepokojený/á“ , „venujem  sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo“. Červená stužka tu bola aj pre  tých, ktorí hovorili „pomáham ľuďom, ktorí  žijú  s  HIV a AIDS“. Ako vidieť, dôvodov  k zapojeniu  sa bolo veľa. Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci  z „Vizuálneho AIDS klubu“. Autori projektu zostali ako jednotlivci  v  anonymite.  Neexistuje žiaden  zoznam  autorov. Autorstvo za vznik červeného symbolu patrí Projektu Červená stužka. Aj vďaka tomu si nikto nikdy nenárokoval autorské práva. Znak červenej stužky sa kopíruje  zadarmo a nikto (ani jednotlivci, ani  organizácie) nemajú  z použitia červenej stužky zisk.
Ďalším projektom, do ktorého sa naša škola zapojila bol projekt Nadácie pre deti Slovenska pod názvom Hodina deťom. V školskom roku 2017/18 sme vyzbierali 90,48 eur. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Je to celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Obľúbení herci Helenka Krajčiová a Tomáš Maštalír od decembra 2014 prevzali štafetu po čestných predsedoch Hodiny deťom, Ladislavovi Chudíkovi a Emílii Vášáryovej a stoja po boku Huga a Hodiny deťom ako ambasádori počas rôznych kampaní po celý rok.
Kilo na pomoc pre rodiny v núdzi bol názov projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Tento projekt bol zastrešený nadáciou Úsmev ako dar. Jeho podstatou bolo, vyzbierať medzi spolužiakmi čo najviac potravín a drogérie pre rodiny v kríze. Nemá sa každý ako my, čo samozrejme nie je  naša vina, ale mohli sme pomôcť prežiť týmto rodinám krajšie Vianoce.Ďakujeme všetkým, ktrorým osud druhých nebol ľahostajný.
Už po 14. rok organizoval Unicef  verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa podarilo vyzbierať 57 972,39 eur,  opäť smeroval  pomoc na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aj my vrátili aspoň z časti  kúsok detstva, na ktorý majú právo. Preto sme v  školskom roku  vyzbierali 106,93 eur. Sme radi, že sme v rámci našich možností mohli pomôcť.
22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil v piatok, 13. apríla 2018, je to jediná zbierka na našej škole, ktorá sa uskutočňuje aj v uliciach Bratislavy, teda aj mimo našej školy. Tento rok sa podarilo vyzbierať 1577,81 eur.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Dobročinné projekty v školskom parlamente 2017/18

Junior osobnosť Petržalky

Kristínka Molnárová, žiačka 9.A triedy, je ocenená titulom Junior osobnosť Petržalky. Počas celého  štúdia na základnej škole patrí k neprehliadnuteľným talentom, čo dokazuje nielen svojimi výbornými študijnými výsledkami, ale aj účasťou na rôznych súťažiach. V školskom roku 2015/16  získala 2. miesto v II. kategórii výtvarnej časti v súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie,  ďalej jej boli udelené diplomy za ocenené exponáty v súťaži  História magistra vitae  pod názvom Radosti a strasti vladárov a V zdravom tele zdravý duch. V školskom  roku 2016/17  získala  2. miesto za výtvarnú prácu v II. kategórii  rovnako v súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie. Hrdí sa aj 3. miestom v kategórii ZUŠ v obrázkovej súťaži Najkrajší palác.
Kristínka Molnárová vyniká taktiež svojou intelektuálnou flexibilitou, empatiou, kreativitou, výtvarným a hudobným talentom,  záujmom o cudzie jazyky, dejepis  a  matematiku, nenechávajú ju bez záujmu ani rôzne spoločenské, filozofické a ekologické témy. Svoj potenciál uplatňuje a dokazuje v úspešnej reprezentácii na školskej a okresnej úrovni. V školských rokoch 2014/15, 2015/16, 2016/17 získala opakovane 1. miesto v prednese poézie a prózy v okresnej súťaži v nemeckom jazyku pod názvom Stretnutie s Goethem. Reprezentuje školu vo vedomostných a umeleckých súťažiach, a zároveň sa podieľa aj na kultúrnom dianí základnej školy. Vo vzťahu k učiteľom je tvárna, trpezlivá a kooperatívna. Na hodinách je maximálne koncentrovaná,  po vyučovaní je vždy ochotná pomôcť slabším spolužiakom. Je slušná, nekonfliktná a prispôsobivá. Má zmysel pre štruktúru a poriadok. Vo svojom voľnom čase prejavuje motiváciu  neustále rozvíjať svoj kognitívny potenciál.
Kristínka, blahoželáme k Tvojmu oceneniu!
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Junior osobnosť Petržalky

Deň rodiny a športu

V sobotu 26.mája sa uskutočnilo športové podujatie pod názvom "DEŇ RODINY A ŠPORTU" v areáli ZŠ. Mali sme dopoludnie plné hier, zábavy, športu, dobrého guláša, stola dobrôt od mám a starých mám. Zahrali sme si tenis, basketbal, vyskúšali si zručnosti v skákaní na švihadle, vo vreci, behu, futbalovom slalome a lúštení úloh. Mnohí si vyskúšali jazdu na poníkoch a aj maľovanie na tvár. Fotografie si môžete prezrieť v našej GALÉRII►.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Deň rodiny a športu

Petržalka na plavárni

Nové športové podujatie organizované v mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom Petržalka na plavárni vstúpila v roku 2018 do svojho II. ročníka. Obyvatelia a návštevníci Petržalky mali možnosť bezplatne na 90 minút pobudnúť na Petržalskej plavárni a aktívne sa zapojiť do 12 hodinovej štafety. Slávnostné otvorenie a slávnostný štart  o 8,00 hod. uskutočnil starosta mestskej časti  Vladimír Bajan spoločne s olympioničkou atlétkou p. Máriou Mračnovou a majsterkou sveta v hokejbale p. Janou Kapustovou.   355 plavcov preplávalo 341 250 metrov, čo je o 165 675 viac ako v I. ročníku. Prispeli k tomu aj naši žiaci a pedagógovia: T. Sásová, S. Bocová, P. Komanický, I. Trebuňová, M. Miková, K. Poláková, A. Juráš, M. Tóth, L. Schickhoferová, N. Stanzl, S. Weissabel, pani zástupkyňa Z. Sládeková a pán riaditeľ J.Varga, z ktorých každý preplával 1 000 a viac metrov, spolu za našu školu 23 050 preplávaných metrov. Vďaka nim sa naša škola umiestnila na prvom mieste spomedzi petržalských základných škôl.
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Petržalka na plavárni

DEŇ ZEME

Deň Zeme sme na našej škole uviedli žiackou konferenciou EKO – logicky doma i v škole, s tohtoročnou témou „Neutop sa v odpadoch“. Počas Dňa Zeme sa žiaci zapojili do rozmanitých aktivít s témou triedenia, či recyklácie, kde sa ako odmena zbierali vrchnáky z PET fliaš. Za tie si potom deti mohli nakúpiť v školskom bazáriku hračky, knižky, oblečenie či korčule. Všetky predmety do neho darovali rodičia. Učitelia v tento vniesli do svojich predmetov aj kus „enviro“ (napríklad na hodine matematiky, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy a geografie). Ďakujeme žiakom ôsmeho ročníka za animátorské aktivity a žiakom deviateho ročníka za spravovanie školského bazára. Predovšetkým však ďakujeme rodičom, ktorí prispeli do školského bazára vecami, ktoré dostali takto druhú šancu a potešili ďalšie deti. Veríme, že sa takáto forma dobročinnosti pri príležitosti Dňa Zeme stane tradíciou. Oslavy Dňa Zeme si k nám prišli pozrieť aj z Mediálneho centra Petržalky a napísali o nás, článok si môžete prezrieť na adrese: https://www.petrzalka.sk/2018-04-24-budme-eko-nase-deti-nam-idu-prikladom/ . Fotografie z Dňa Zeme si môžete prezrieť v našej galérii.
   
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na DEŇ ZEME

Exkurzia na Slavín

Dňa 11.4.2018 sme s triedami 5.A a 5.B navštívili Bratislavský Slavín a uctili sme si tak pamiatku padlých vojakov, ktorí pred 73 rokmi oslobodili Bratislavu. Našu vychádzku sme zakončili pri pamätníku na námestí SNP. Viac fotografií si môžete prezrieť v našej GALÉRII. 
 
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Exkurzia na Slavín

Informácia o zmene čísla účtu v školskej jedálni

Oznam pre stravníkov:
Od 01.04.2018 treba platby za stravu uhrádzať na nový bankový účet:
SK11 5600 0000 0094 0095 8008
Súčasne platí aj pôvodné číslo účtu – do 31.05.2018.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Informácia o zmene čísla účtu v školskej jedálni

Recyklohry

Aj v druhom polroku pokračujeme v zbere použitej elektroniky a použitých bateriek. O odvoz a ďalšie zhodnotenie týchto surovín sa stará firma Asekol. Vďaka nej škola získava body za hmotnosť odvezeného odpadu a za riešenie sprievodných úloh, a zároveň, životné prostredie je odbremenené od inak nebezpečného odpadu.
    
 
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Recyklohry

Aktuality v Zelenej škole

V programe Zelená škola pokračujeme s prioritnou témou Odpady. Význam problematiky podčiarkuje aj téma tohtoročnej Petržalskej konferencie (ktorá bude na pôde našej školy) EKO-logicky doma i v škole: "Neutop sa v odpadoch". Poračujeme v projekte Recyklohry, aktívne sa zapájame do projektu Olománia, spolupracujeme s firmou Ekoway a najnovšie sme začali pracovať v projekte Ekoalarm.
Čo sa nám už podarilo v školskom roku 2017/2018 ?
       * Zostavili sme nové Kolégium
       * Vybrali nás do projektu Ekoalarm
       * Poctivo sme triedili papier, plasty, elektroniku, vrchnáčiky, batérie
       * Vypracovali sme Environmentálny audit školy
       * Aktuálne pracujeme na tvorbe Environmentálneho akčného plánu

Oceníme akýkoľvek dobrý nápad, čo by sa dalo u nás zlepšiť v oblasti odpadov. Návrhy aktivít môžte povedať ktorémukoľvek členovi Kolégia Zelenej školy alebo ich môžte pridať na nástenku Zelenej školy vo vestibule školy.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Aktuality v Zelenej škole

Návšteva z MŠ Holíčska 30

Dňa 19.2.2018 sme mali návštevu v prvých ročníkoch ZŠ. Prišli nás navštíviť škôlkari z MŠ Holíčska 30. Spolu s našimi prvákmi sme na tvorivých dielňach vyrobili pekné motýliky, ktoré si deti zo škôlky odniesli ako darček od našich prvákov. Ďakujeme za návštevu, tešíme sa na ďalšie. Fotografie si môžete prezrieť v GALÉRII.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Návšteva z MŠ Holíčska 30