Projekty

Názov projektu Poskytovateľ grantu Výška príspevku
Vzdelaní žiaci – kompetentní absolventi

Zdravé deti v zdravom prostredí

EŠIF
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 – Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

ČSOB nadácia

92 886 €

3 000 €

Voda-nádej života Nadácia Orange 2 500 €
Workshop technických zručností Nadácia Volkswagen Slovakia 1 000 €
Dovoľte nám bádať, skúmať INAT s.r.o. 600 €
Máme šancu tvoriť Hlavné mesto Bratislava 500 €

CHÉMIA NÁS BAVÍ

First LEGO league

Zelená škola

Máme šancu tvoriť

Workshop technických zručností

Zdravé deti v zdravom prostredí

Dovoľte nám bádať, skúmať

Voda – nádej života

Galéria fotografií k projektu Bezpečne do školy

Bezpečne do školy, bezpečne zo školy

Nadácia Alianz

Zdravie v školách