Školská psychologička

Mojim cieľom je poskytnúť žiakom,  pedagógom a rodičom pomoc a podporu. Školský psychológ je pre žiakov a pedagógov k dispozícii v pondelok až piatok od 7.30 do 15.30. Pre rodičov sú nasledovné konzultačné hodiny:
Utorok:  13:30 – 15:00
Štvrtok: 13:30 – 15:00
Piatok:    7:30  –  8:30
Mail: nikola.majerska@zsholicska.sk