Workshop technických zručností

mxcpNVS-logo1Deti v dnešnej dobe majú prístup k obrovskému množstvu teoretických informácií, no chýba im možnosť experimentovať, skúšať, bádať, konštruovať. Prírodovedné predmety sú vhodnou formou, ako môžeme deťom pomôcť získať manuálnu zručnosť, ktorá v dnešnej dobe mnohým mladým ľuďom chýba. Vybudovanie odbornej učebne, vhodnej na realizáciu praktických aktivít, zvýši motiváciu detí nielen sa vzdelávať v prírodných vedách, ale umožní im aj zažiť radosť z vlastného objavovania. Dobudovanie bezpečnej a atraktívnej multifunkčnej učebne  za finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia prispeje k skvalitneniu vyučovacieho procesu, zvýšenej motivácii a rozvoju technického myslenia i manuálnych zručností žiakov.

Technické zručnosti detí vo fyzike (PRE VIAC FOTOGRAFIÍ KLIKNITE SEM)

DSCN0516   IMG_20160419_102236   DSCN0508

Ak chceme, aby si žiaci vybudovali vzťah k fyzike, musíme obmieňať teoretické poznatky s praktickými úlohami. Napríklad žiaci 6.ročníka sa naučili zostrojiť vodováhu a formou vrstovníckeho vyučovania to naučili aj mladších žiakov školy. Elektrické obvody zostavovali žiaci 9.ročníka. Popri praktickej činnosti oboznámili mladších žiakov aj s vlastnosťami elektrického prúdu. Aktivity "Vyrobme si vodováhu!" a "Ukážme si elektrinu" sme realizovali za finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci projektu Workshop technických zručností. 

Rozvoj zručností v environmentálnej výchove (PRE VIAC FOTOGRAFIÍ KLIKNITE SEM)

DSCN0879    IMG_5364    IMG_5346
Environmentálna výchova vytvára priestor pre rozvoj praktických zručností detí. Výchova a vzdelávanie zamerané na jednotlivé zložky životného prostredia umožňuje ich pozorovanie aj výskum. V rámci projektu "Workshop technických zručností" za finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia sme realizovali aktivitu "Filtrujeme vodu z Draždiaku", kde starší žiaci vyučovali mladších žiakov nielen o vlastnostiach vody a jej znečistení, ale ich aj zapojili do praktických činností.

Rozvíjame zručností deti v chémii (PRE VIAC FOTOGRAFIÍ KLIKNITE SEM)

IMG_3048    1    IMG_3049
Experimentálna činnosť je dôležitou súčasťou vyučovania chémie. Okrem teoretických poznatkov sa v chémii snažíme rozvíjať manuálne zručnosti aj technické myslenie žiakov pri experimentovaní. Aktivita "Ako funguje penový hasiaci prístroj" sa realizovala formou vrstovníckeho vyučovania za finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia.