VIDA centrum v Brne

Naši šiestaci a siedmaci navštívili zábavné centrum VIDA v Brne.  Mohli sme si vyskúšať rôzne zábavné atrakcie  a činnosti súvisiace s vedou. Ocitli sme sa v kabínke s rôznorodými zvukmi, vypočuli sme si aj prednášku o podstate zvukov, vyskúšali si simulované zemetrasenie , riešili sme detektívnu záhadu atď…… Zaujalo nás aj rozprávanie nášho sprievodcu. Tento výlet sme si veľmi užili a dúfame, že VIDA  centrum ešte niekedy navštívime.
Simona Kováčová, Ema Šmahovská, 7A