Výchovný koncert „Žiaci žiakom“.

Na pôde našej školy sme už po druhý krát zorganizovali výchovný koncert „Žiaci žiakom“. 22 mladých talentovaných umelcov sa prezentovalo hrou na rôznych hudobných nástrojoch. Predviedli svoje nadanie, aktívnu prácu, motivovali a inšpirovali zvedavé obecenstvo. Za organizáciu celého podujatia  ďakujeme pani učiteľke Mgr. Irynke Dankanyč.