Zdravé deti v zdravom prostredí

logo čsobProjekt "Zdravé deti v zdravom prostredí" sa uskutočňuje za finančnej podpory ČSOB nadácie. Aktivity v projekte sú zamerané na ozdravenie prostredia, v ktorom sa žiaci učia, napríklad výsadba zelene vo vnútorných priestoroch školy, obnova priestorov prírodovednej učebne. Realizáciou projektu venujeme pozornosť zdraviu detí, motivujeme ich k zdravému stravovaniu (aktivita "Navaríme spolu zdravo a chutne"), vedieme ich k dodržiavaniu pitného režimu, najmä preferovaniu vody pred sladenými nápojmi (aktivita "Pitný režim ako neoddeliteľná súčasť zdravého životného štýlu"), učíme deti bezpečnému správaniu a základom prvej pomoci. Aktivity sa odhrávajú praktickou činnosťou a vrstovníckym vyučovaním, napríklad interaktívne prezentácie "Hravo ži zdravo" starší žiaci pripravujú pre mladších žiakov školy.
WP_20160315_09_31_46_Pro      WP_20160315_14_49_04_Pro      WP_20160315_08_38_56_Pro
Viac fotografií z aktivity "Navaríme spolu zdravo a chutne" (KLIK► …)
WP_20160314_08_36_14_Pro     WP_20160314_08_37_07_Pro      WP_20160309_14_11_07_Pro
Viac fotografií z aktivity "Výsadba zelene na ozdravenie vnútorných priestorov školy" (KLIK► …)
  6    8    3
Viac fotografií z aktivity "Pitný režim ako neoddeliteľná súčasť zdravého životného štýlu" (KLIK► …)

20160518_110136  20160518_102936   20160518_101002
Viac fotografií z aktivity "Učíme sa poskytnúť prvú pomoc" (KLIK► …)

221  DSC_0629  DSCN0526
Viac fotografií z interaktívnych prezentácií "Hravo ži zdravo" (KLIK► …)