Žiacky parlament 2015/2016

             Žiacky parlament – záverečná správa šk. r. 2015/16

1.    Zapojili sme sa do kampane UNICEF – Týždeň modrého gombíka. Vyzbierali sme 39,26 eur pre deti v Mauritánii.

2.    Zapojili sme sa do kampane Deň narcisov, vyzbieralo sa602,79 eur. Táto kampaň bola zameraná na podporu chorých na rakovinu.

3.    V kampani Hodina deťom sme vyzbierali 46,83 eur.

4.    Do kampane Vianočné pohľadnice UNICEF sme prispeli sumou 14,30 eur.

5.    EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodný projekt organizovaný Európou už od r. 1953.

6.    Celá škola sa zapojila do deviateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky zameranej proti chorobe AIDS. Toto ochorenie je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Kampaň prebiehala od 1. septembra 2016 a vyvrcholila 1. decembra 2016 – na Svetový deň boja proti AIDS. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS.

7.    Zorganizovali sme prednášku UNICEF z príležitosti 26. výročia podpísania Dohovoru o právach dieťaťa.

8.    Ďalej prednášku o Nobelových cenách mieru, ktoré boli majiteľom udelené  za boj proti útlaku detí a mladých ľudí, za právo všetkých detí na vzdelanie.

9.    Zúčastnili sme sa  10. ročníka podujatia Rozvojový deň, ktorý sa konal 14.10.2014 v Starej tržnici v Bratislave.

V septembri sme sa zúčastnili Dňa jazykov na Hviezdoslavovom námestí.

10.                      Medzi naše školské aktivity patrili aj: Mikuláš, Deň zvierat, vianočné pracovné dielne pre rodičov, Deň matiek a vianočná akadémia.

11.                      V rámci projektu CHIPS sme pomohli v dvoch prípadoch.