2. stupeň

Rozvrh hodín pre 2. stupeň

5.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok HUV MAT DEJ SJL BIO ANJ
Utorok ANJ GEG MAT SJL ENV  
Streda SJL VYV MAT BIO TSV  
Štvrtok ANJ SJL GEG TCH MAT ETV/NAV
Piatok SJL TSV MAT ANJ INF  

5.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT ANJ SJL DEJ HUV  
Utorok MAT ANJ SJL ENV GEG  
Streda MAT BIO SJL INF TSV TCH
Štvrtok SJL GEO MAT ANJ VYV ETV/NAV
Piatok SJL TSV MAT ANJ BIO  

6.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok ANJ BIO MAT SJL VYV HUV
Utorok SJL DEJ MAT GEG TSV  
Streda ANJ SJL MAT INF FYZ TCH
Štvrtok MAT ANJ OBN ENV SJL ETV/NAV
Piatok ANJ MAT DEJ SJL FYZ TSV

6.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT DEJ SJL ANJ FYZ ETV
Utorok SJL HUV MAT ANJ TSV ENV
Streda DEJ ANJ MAT TCH SJL INF
Štvrtok MAT BIO FYZ GEG SJL NAV
Piatok OBN MAT SJL VYV ANJ TSV

7.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok CHEM MAT VYV ANJ SJL TSV
Utorok DEJ NEJ BIO MAT FYZ TCH
Streda MAT HUV TSV SJL ANJ OBN
Štvrtok ETV/NAV SJL NEJ ANJ MAT CHEM
Piatok BIO ANJ INF MAT SJL GEG

7.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok DEJ SJL MAT ANJ INF TSV
Utorok MAT NEJ DEJ BIO SJL HUV
Streda CHEM MAT TSV SJL ANJ VYV
Štvrtok ETV/NAV MAT NEJ ANJ BIO TCH
Piatok MAT ANJ FYZ GEG SJL CHEM

8.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT ANJ TSV NEJ OBN
Utorok BIO FYZ SJL ANJ DEJ INF
Streda MAT NEJ SJL ANJ GEG CHEM
Štvrtok ETV/NAV ANJ MAT SJL HUV TSV
Piatok MAT CHEM TCH SJL VYV FYZ

9.A

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL FYZ NEJ ANJ BIO
Utorok MAT CHEM GEG DEJ SJL ANJ
Streda NEJ ANJ MAT VYU SJL TSV
Štvrtok MAT NEJ DEJ SJL OBN FYZ
Piatok TSV SJL CHEM MAT DEJ ANJ

9.B

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL  NEJ BIO MAT DEJ ANJ
Utorok NEJ MAT ANJ SJL FYZ CHEM
Streda SJL DEJ ANJ OBN MAT TSV
Štvrtok NEJ MAT ANJ CHEM FYZ SJL
Piatok TSV MAT SJL DEJ GEG VYU

 

Učebný plán pre 5. až 8. ročník

Učebný plán pre 9. ročník