Anglický jazyk

Anglický jazyk

Angličtinu sme na našej škole začali učiť v školskom roku 1991/1992, najprv na druhom stupni. V školskom roku 1993/1994 sa angličtina začala vyučovať aj v jazykovej triede od 3.ročníka a od školského roku 1996/1997 učíme anglický jazyk od 1.ročníka.

Zapájame našich žiakov do mimiškolských aktivít ako sú Olympiáda v anglickom jazyku – pre žiakov 5. – 9. ročníka, Novodobo so Shakespearom – súťaž v prednese anglickej poézie a prózy a v speve, Mini olympiáda – pre žiakov 3. a 4.ročníka a iných aktivít organizovaných Britskou radou a inými organizáciami. Žiaci si svoje vedomosti rozširujú čítaním časopisov v anglickom jazyku Hello! a Friendship a využívajú školskú mini knižnicu, ktorá má asi 50 titulov čítaniek v angličtine.

Pri výuke využívame rôzne metódy a prispôsobujeme ich podľa vekovej kategógie – presadzujeme hravú formu a rozmanité postupy.

Žiaci pracujú s modernými učebnicami.

Aj vďaka stabilnému kvalifikovanému zastúpeniu pedagógmi dosahujú naši žiaci výborné výsledky a v súťažiach sa umiestňujú na popredných miestach.

Každoročne ponúkame možnosť zúčastniť sa štúdijno-poznávacích zájazdov v Anglicku.


OLYMPIÁDY

Branislav Slimák – škol. rok 1995/1996 – víťaz republikového kola v kategórii anglofónnych žiakov

Dáša Schnűrmacherová – škol. rok 1997/1998 – 1.miesto v okresnom kole v kategórii 1.B

Lenka Krajčovičová – škol. rok 2001/2002 a 2002/2003 – 2.miesto v okresnom kole v kategórii 1.B

Peter Chvojka – škol. rok 2006/2007 – 3.miesto v okresnom kole v kategórii 1.A

Richard Čapkovič – škol. rok 2007/2008 – 1.miesto v okresnom kole v kategórii 1.A

Dominik Janis – škol. rok 2007/2008 – 3.miesto v okresnom kole v kategórii 1.B

MINI OLYMPIÁDA

Žiaci 4.ročníka – škol. rok 2002/2003 – 3.miesto v okresnom kole a v škol. roku 2003/2004 – 1.miesto v okresnom kole.

Žiačky 3.ročníka vynikajúce 4.miesto – škol. rok 2004/2005

NOVODOBO SO SHAKESPEAROM – okresné kolo

Alexandra Šimková a Marek Repka – škol. rok 1995/1996 – 1.miesto v dramatizácii.

Dáša Schnűrmacherová – škol. rok 1996/1997 – 2.miesto v recitácii prózy.

Jana Vitkovská a Kristína Kosmálová – škol. rok 2000/2001 – 1.miesto speve.

Ivana Targošová a Hanka Tatranská – škol. rok 2001/2002 – 2.miesto v speve.

Vladimír Doktorov – škol. rok 2002/2003 – 2.miesto v speve.

Vlasta Kubušová – škol. rok 2002/2003 – 3.miesto v recitácii poézie.

Nina Mračnová – škol. rok 2003/2004 – 2.miesto v speve.

Vlasta Kubušová – škol. rok 2003/2004 – 1.miesto v recitácii poézie.

Nina Mračnová – škol. rok 2004/2005 – 1.miesto v speve.

Pavol Tanuška – škol. rok 2004/2005 – 2.miesto v recitácii prózy.

Terézia Šramková – škol. rok 2004/2005 – 3.miesto v recitácii poézie.

Lenka Sabová – škol. rok 2004/2005 – 3.miesto v recitácii prózy.

Michal Baran – škol. rok 2005/2006 – 1.miesto v kat. 2.A – prednes poézie

Terézia Šrámková – škol. rok 2005/2006 – 2.miesto v kat. 2.A – prednes poézie

Matúš Tinák – škol. rok 2005/2006 – 3.miesto v kat. 1.B – prednes prózy

Nina Mračnová – škol. rok 2005/2006 – 2.miesto v kat. 1.C – spev

Matúš Tinák – škol. rok 2006/2007 – 3.miesto v kat. 1.B – prednes prózy

Marína Hámová – škol. rok 2006/2007 – 3.miesto v kat. 1.C – spev