Environmentálna výchova

Environmentálna výchova je dôležitá nielen ako vyučovací predmet, ale predovšetkým ako návod, ako sa zodpovedne správať voči našej planéte, od ktorej všetci závisíme. Vychovávať deti tak, aby sa správali zodpovedne voči svojmu okoliu, vedome šetrili prírodnými zdrojmi a snažili sa čo najmenej znečisťovať životné prostredie, je úlohou školy aj rodiny. Preto sa snažíme vnášať do vyučovania praktickú stránku ochrany prírody, vedieme deti k tomu, aby triedili odpad a tým sa podieľali na recyklácii, šetrili zdrojmi ako sú voda, energia a mali úctu k prírode.

Pracujeme aj v programe Zelená škola, v ktorom sme realizovali mnohé aktivity (prezrite si PROGRAM ZELENÁ ŠKOLA kliknutím SEM).