Etická výchova

Etická výchova 08/09

Etickú výchovu učia odborne vyškolené p. učiteľky na I. aj na druhom stupni. V školskom roku 2008/2009 učia EV na II. stupni p. Mgr. Marčišová, p.Mgr. Kovalčíková a p. Mgr Valachová.

Etická výchova patrí medzi obľúbené predmety, možno aj preto , že sa učí v učebni Etickej výchovy, ktorá je vyzdobená postermi žiakov, priestranná a vyhovuje aj pohybovým aktivitám pri rôznych relaxačných hrách a zážitkovom učení.

Vedieme žiakov k spolupráci, k empatii a k citlivosti voči ostatným.

Všetci žiaci sú zapojení do sociálnopreventívneho programu „Cesta“ k sociálnej zrelosti.

Pracujeme s materiálmi „Ako poznám sám seba“. Sú zamerané na protidrogovú prevenciu.

Na vyučovaní využívame DVD filmy a videozáznamy. Na prehĺbenie a oživenie niektorých tém pozývame lektorov.

Zapájame sa do kampaní Slobody zvierat a UNICEFu. V kampani 4. október Svetový deň zvierat sme v školskom roku 2007/2008 vyzbierali 1470 Sk. Peniaze sú určené na ubytovanie, stravu a lekársku starostlivosť pre opustené zvieratá.

Predaju Vianočných pohľadníc predchádzala beseda žiakov 8. ročníka spojená s premietaním na tému „Práva detí“ s dobrovoľníčkami UNICEFu.

Predajom Vianočných pohľadnic UNICEF sme získali 4400 Sk , z ktorých 40% sme použili na odmeny pre predávajúcich žiakov a kúpu pomôcok pre žiakov. Peniaze 60% zo zisku slúžia na pomoc deťom z chudobných oblastí južnej pologule na lieky, potraviny a pitnú vodu. Vďaka takýmto aktivitám už viac rokov je naša škola zapojená do projektu UNICEF Škola priateľská deťom.