Informatická výchova

Hodiny informatiky sú vedené tak, aby žiaci rozširovali svoje kompetencie v práci s informačnými technológiami. Učia sa pracovať s textovými, grafickými, tabuľkovými editormi, spracúvajú zvukové a vizuálne informácie, vo vyšších ročníkoch preberajú základy programovania.