Technická výchova

TECHNICKÁ VÝCHOVA

Predmet Technická výchova sa vyučuje na našej škole v 3 zložkách:

1. Technická výchova – práce v dielni

2. Rodinná príprava

3. Základy pre prácu s počítačom

1. Základom technickej výchovy je oboznámiť sa so základnými technickými materiálmi: drevo, kovy a plasty.

Okrem teoretických znalostí sa žiaci naučia základné operácie pri spracovávaní technických materiálov, dreva, kovov a plastov – rezanie, pilovanie, brúsenie, vŕtanie a povrchová úprava. Najčastejšie sa ako povrchová úprava používa morenie a lakovanie.

V dielni si žiaci vyrábajú svietniky, rámčeky na obrázky, hlavolamy a tiež aj učebné pomôcky, napríklad rovnoramenné váhy a hydraulické zariadenie, využívané vo fyzike. Pravidelne pred Vianocami si žiaci vyrábajú nielen formy na sviečky, ale tieto si aj do foriem odlievajú v rôznych farbách.

2. Základom rodinnej prípravy sú práce v školskej kuchynke, ktorá je zriadená na tieto účely. Príprava jedál je predovšetkým racionálneho charakteru. Dôležitou súčasťou tejto zložky je aj stolovanie.

3. Základom prác s počítačom je výučba v počítačovej učebni. Žiaci 9. ročníka robili prezentácie v PowerPointe o povolaniach a ozdravej výžive.