Telesná výchova

TELESNÁ VÝCHOVA

 

Školský rok 2012/2013

 

Olympijský festival nádejí Petržalka 2013

 

Výsledky súťaže v atletike . . . (otvoriť) . . .

 


 

Správa z projektu Olympijský festival nádejí Petržalka 2013

 

Olympijský festival nádejí Petržalka 2013 bol inšpirovaný projektom Slovenského olympijského výboru – Olympijský festival detí a mládeže Slovenska. V Petržalke sme sa rozhodli zorganizovať 4 takéto podujatia – súťaž v atletike, vybíjanej, plávaní a cyklokrose. Všetky tieto súťaže boli vypísané pre žiakov I. stupňa základných škôl v Petržalke, ročník narodenia 2003 a mladších. . . . pokračovať . . .

 

Školský rok 2008/2009

Naše úspechy

Cezpoľný beh na ZŠ Tematínska
Kategória družstiev – 2. miesto
Staršie žiačky – 3. miesto
Najmladší žiaci – 2. miesto
D.Boťanská, 9.A – celkové 2. miesto

Súťaž v malom futbale O pohár starostu – naši mladší žiaci vyhrali 1. kolo súťaže

Turnaj vo futbale Jednota COOP na našej ZŠ
Mladší žiaci – 2. miesto

II. kolo turnaja O pohár starostu – naši žiaci opäť vyhrali a obsadili 1. miesto

Majstrovstvá obvodu v stolnom tenise – 2. miesto v skuoine

Turnaj v sálovom futbale v ŠH na Prokofievovej ulici – 2. miesto v skupine

Majstrovstvá obvodu v plávaní na ZŠ Pankúchova
K. Hrbatá, 9.A – 1. miesto na 100 v.sp. a 2. miesto na 50 v.sp.
D. Krchová, 4.A – 3. miesto na 100 v.sp.

Organizujeme základné a zdokonaľovacie plavecké výcviky v rozsahu 20 hodín, dvakrát týždenne.

Majstrovstvá okresu starších žiakov v basketbale – 3. miesto