Výtvarná výchova

Maľovanie na sklo a tkanie náramkov – aj to sú techniky,  ktoré si žiaci vyskúšali na hodinách výtvarnej výchovy.
c b d e f g

Žiaci 5.A triedy sa zúčastnili Tvorivých dielničiek s ilustrátorko Danieou Olejníkovou  ku  knihe Hávedník, počas ktorých si žiaci vytvorili svoje vlastné postavičky hmyzu.

20160504_130531       20160504_130547      20160504_130651

Fotky z tvorivých dielní v ÚĽUV-e 5. a 9. ročník

33 34 35 39   37   36

 

Kampaň ČERVENÉ STUŽKY

2014-11-28 06.41.27 2014-11-30 13.23.51 2014-11-30 13.25.08 2014-11-30 13.25.33 2014-11-30 13.25.45 2014-11-30 13.25.57

EURÓPA V ŠKOLE

2015-01-30 07.45.13 2015-01-30 07.44.55 2015-01-30 07.45.24 2015-01-30 07.45.50 2015-01-30 07.46.05 2015-01-30 07.46.16 2015-01-30 07.48.34

NAKLRESLI SI SVOJHO PETRA SAGANA

Zachytený úžasný výkon Petra Sagana, ktorý svojim úspechom úspešne reprezentuje Slovenskú republiku a je príkladom mnohým dievčatám a chlapcom.

2015-02-19 10.23.33 2015-02-19 10.23.56 2015-02-19 10.24.41 2015-02-19 10.24.59 2015-02-26 10.20.12 peter sagan

ZELENÝ SVET – POHĽADNICA PRE NAJMILŠIEHO ČLOVEKA

Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

2015-02-26 10.20.32 2015-02-26 10.20.43 2015-02-26 10.21.12 2015-02-26 10.21.33

Šk. r. 2010/11

Ekologická výtvarná súťaž

Z cenných knižiek a lístkov do kina na 3-D predstavenie sa tešili víťazky z 5.A triedy. . . .

Eko súťaž 2011