Úspechy našich žiakov v anglickom jazyku.

V apríli sa žiačky Nina Glatznerová a Nikola Marienčíková zo 7.A triedy a Dominika Horvathová a Petra Rendošová  z 9.A triedy zúčastnili okresného kola súťaže „Novodobo so Shakespearom“. V prednese poézie obsadila Petra Rendošová 2.miesto a speve bez doprovodu získala Dominika Horvathová 1.miesto. Ďakujeme všetkým žiačkam za zodpovednú prípravu na súťaž a oceneným dievčatám srdečne blahoželáme.
V máji sa, ako tradične, uskutočnila súťaž v anglickom jazyku aj medzi najmladšími žiakmi – Malá olympiáda v anglickom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastňujú žiaci 3. a 4. ročníka a súťažia vo dvojiciach. V tomto školskom roku sme mali 8 dvojíc, každá predstavovala nejaké zvieratko. Deti si vyskúšali ústny prejav, precvičili slovnú zásobu, preukázali ako ovládajú gramatiku a ako rozumejú hovorenému slovu. Na 3. mieste bol tím Elephants – Lucia Búcová a Jakub Víg , na 2.mieste tím Zebras – Tamara Sásová a Adam Šebáň zo 4.ročníka a zvíťazil tím Gorillas – Nicolas Siman  a Lukáš Zajko z 3.ročníka. Táto prvá dvojica reprezentovala našu školu aj v okresnom kole, kde obsadili nádherné druhé miesto, hoci patrili medzi najmladších súťažiacich. Veľmi sa z toho tešíme a srdečne blahoželáme.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Petržalka na plavárni

Nové športové podujatie organizované v mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom Petržalka na plavárni vstúpila v roku 2018 do svojho II. ročníka. Obyvatelia a návštevníci Petržalky mali možnosť bezplatne na 90 minút pobudnúť na Petržalskej plavárni a aktívne sa zapojiť do 12 hodinovej štafety. Slávnostné otvorenie a slávnostný štart  o 8,00 hod. uskutočnil starosta mestskej časti  Vladimír Bajan spoločne s olympioničkou atlétkou p. Máriou Mračnovou a majsterkou sveta v hokejbale p. Janou Kapustovou.   355 plavcov preplávalo 341 250 metrov, čo je o 165 675 viac ako v I. ročníku. Prispeli k tomu aj naši žiaci a pedagógovia: T. Sásová, S. Bocová, P. Komanický, I. Trebuňová, M. Miková, K. Poláková, A. Juráš, M. Tóth, L. Schickhoferová, N. Stanzl, S. Weissabel, pani zástupkyňa Z. Sládeková a pán riaditeľ J.Varga, z ktorých každý preplával 1 000 a viac metrov, spolu za našu školu 23 050 preplávaných metrov. Vďaka nim sa naša škola umiestnila na prvom mieste spomedzi petržalských základných škôl.
Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

DEŇ ZEME

Deň Zeme sme na našej škole uviedli žiackou konferenciou EKO – logicky doma i v škole, s tohtoročnou témou „Neutop sa v odpadoch“. Počas Dňa Zeme sa žiaci zapojili do rozmanitých aktivít s témou triedenia, či recyklácie, kde sa ako odmena zbierali vrchnáky z PET fliaš. Za tie si potom deti mohli nakúpiť v školskom bazáriku hračky, knižky, oblečenie či korčule. Všetky predmety do neho darovali rodičia. Učitelia v tento vniesli do svojich predmetov aj kus „enviro“ (napríklad na hodine matematiky, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy a geografie). Ďakujeme žiakom ôsmeho ročníka za animátorské aktivity a žiakom deviateho ročníka za spravovanie školského bazára. Predovšetkým však ďakujeme rodičom, ktorí prispeli do školského bazára vecami, ktoré dostali takto druhú šancu a potešili ďalšie deti. Veríme, že sa takáto forma dobročinnosti pri príležitosti Dňa Zeme stane tradíciou. Oslavy Dňa Zeme si k nám prišli pozrieť aj z Mediálneho centra Petržalky a napísali o nás, článok si môžete prezrieť na adrese: https://www.petrzalka.sk/2018-04-24-budme-eko-nase-deti-nam-idu-prikladom/ . Fotografie z Dňa Zeme si môžete prezrieť v našej galérii.
   
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na DEŇ ZEME

Exkurzia na Slavín

Dňa 11.4.2018 sme s triedami 5.A a 5.B navštívili Bratislavský Slavín a uctili sme si tak pamiatku padlých vojakov, ktorí pred 73 rokmi oslobodili Bratislavu. Našu vychádzku sme zakončili pri pamätníku na námestí SNP. Viac fotografií si môžete prezrieť v našej GALÉRII. 
 
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Exkurzia na Slavín

Informácia o zmene čísla účtu v školskej jedálni

Oznam pre stravníkov:
Od 01.04.2018 treba platby za stravu uhrádzať na nový bankový účet:
SK11 5600 0000 0094 0095 8008
Súčasne platí aj pôvodné číslo účtu – do 31.05.2018.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Informácia o zmene čísla účtu v školskej jedálni

Recyklohry

Aj v druhom polroku pokračujeme v zbere použitej elektroniky a použitých bateriek. O odvoz a ďalšie zhodnotenie týchto surovín sa stará firma Asekol. Vďaka nej škola získava body za hmotnosť odvezeného odpadu a za riešenie sprievodných úloh, a zároveň, životné prostredie je odbremenené od inak nebezpečného odpadu.
    
 
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Recyklohry

Aktuality v Zelenej škole

V programe Zelená škola pokračujeme s prioritnou témou Odpady. Význam problematiky podčiarkuje aj téma tohtoročnej Petržalskej konferencie (ktorá bude na pôde našej školy) EKO-logicky doma i v škole: "Neutop sa v odpadoch". Poračujeme v projekte Recyklohry, aktívne sa zapájame do projektu Olománia, spolupracujeme s firmou Ekoway a najnovšie sme začali pracovať v projekte Ekoalarm.
Čo sa nám už podarilo v školskom roku 2017/2018 ?
       * Zostavili sme nové Kolégium
       * Vybrali nás do projektu Ekoalarm
       * Poctivo sme triedili papier, plasty, elektroniku, vrchnáčiky, batérie
       * Vypracovali sme Environmentálny audit školy
       * Aktuálne pracujeme na tvorbe Environmentálneho akčného plánu

Oceníme akýkoľvek dobrý nápad, čo by sa dalo u nás zlepšiť v oblasti odpadov. Návrhy aktivít môžte povedať ktorémukoľvek členovi Kolégia Zelenej školy alebo ich môžte pridať na nástenku Zelenej školy vo vestibule školy.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Aktuality v Zelenej škole

Návšteva z MŠ Holíčska 30

Dňa 19.2.2018 sme mali návštevu v prvých ročníkoch ZŠ. Prišli nás navštíviť škôlkari z MŠ Holíčska 30. Spolu s našimi prvákmi sme na tvorivých dielňach vyrobili pekné motýliky, ktoré si deti zo škôlky odniesli ako darček od našich prvákov. Ďakujeme za návštevu, tešíme sa na ďalšie. Fotografie si môžete prezrieť v GALÉRII.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Návšteva z MŠ Holíčska 30

Chémia nás baví

NAUČIŤ LEPŠIE, ODMENIŤ VIAC je projekt financovaný MČ Bratislava – Petržalka. V tomto školskom roku realizujeme projekt v chémii v 7. ročníku, s názvom CHÉMIA NÁS BAVÍ. Žiaci pracujú individuálne aj v skupinách, klasickými aj alternatívnymi vyučovacími postupmi. Pripravujú prezentácie, plagáty, protokoly aj výstupy v interaktívnej podobe, napríklad mapu s rozmiestnením chemických závodov na Slovensku, interaktívnu priraďovačku k piktogramom, vrstovnícke vyučovanie pre mladších žiakov na tému filtrácia.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Chémia nás baví

Náš tím Lazy Robots opäť výborne reprezentoval na súťaži FLL

FIRST® LEGO® League (FLL) je medzinárodná súťaž v konštruovaní a programovaní robotov, ktorá umožňuje deťom vniknúť do vedeckého a technologického sveta v športovej atmosfére. Náš tím Lazy Robots mimoriadne úspešne reprezentoval školu už druhý rok, a to na regionálnom turnaji, ktorý sa konal na pôde Paneurópskej vysokej školy, Fakulte informatiky, dňa 11.1.2018. V duchu hodnôt FLL, v priateľskej súťažnej atmosfére sa deti z nášho tímu mohli vzájomne inšpirovať a zmerať si sily, či už s reprezentantami gymnázií, iných základných či stredných škôl z rôznych kútov Slovenska, alebo tímov pod záštitou firiem a organizácií a boli skutočne úspešní. Celkovo získali tretie miesto  a v kategórii Tímová práca boli najlepší zo všetkých 15 zúčastnených tímov. Ďakujeme tímu Lazy Robots za vynikajúcu reprezentáciu našej školy, Radkovi Marčišovi a Vilme Peciarovej z 8.A, Lukáškovi Duroškovi a Paťkovi Révayovi zo 7.A a Davidkovi Šebáňovi a Mirkovi Ongerovi zo 6.A.
 
Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Náš tím Lazy Robots opäť výborne reprezentoval na súťaži FLL