Galéria fotografií

Peace run 2022

Deň rodiny a športu 2022

Brigáda – Natieranie plotu 20.05.2022

Brigáda  rodičov 3. a 7. ročníka ZŠ, piatok 20. mája 2022. ĎAKUJEME!!!

Brigáda rodičov – natieranie školského plota na ZŠ Holíčska 50, z 2.A: p. Antalová, Hamranovci, zo 6.A p. Molčanová, Surkošovci, p. Matejička, rodičia z 1. ročníka, dňa 14. mája 2022/sobota/. Ďakujeme!!!

Brigáda rodičov 3. a 7. ročníka ZŠ Holíčska 50, dňa 20. mája 2022 – natieranie školského plota/p. Liptáková, p. Hudák, p. Plaček, p. Rabatinová, p. Bokorová, p. Pešát-školník, ďalší rodičia. Super, ďakujeme!!!

Vianočné trhy v našej škole

Návšteva v Domove seniorov
Mestské lesy Bratislavy – Rača, Pri horárni a Červený kríž
 
Sandberg

Draždiak, lužný les
 VIDA centrum v Brne

Zážitkové centrum Atlantis Center Levice

Imatrikulácia – pasovanie prvákov

Exkurzia v Starom meste a v Prírodovednom múzeu

Ako prváci naučili veľkáčov separovať

Výchovný koncert „Žiaci žiakom“

Úspechy v športových súťažiach

Exkurzia v Prírodovednom múzeu

Deň rodiny a športu

Školský klub detí pri príležitosti MDD
 

Projekt Greenpower – naša vlastná formula
 

Deň matiek

Deň Zeme na našej škole

Navštívili sme Múzeum Holokaustu

Daniel Hevier – Som Petržalčan

Exkurzia v spaľovni

Extra hodiny matematiky
   

Vianočná akadémia

Vianočné trhy našich tried

Prírodovedné múzeum a Vianočné trhy vo Viedni

Navštívil nás Mikuláš
   

Stretli sme sa s dôchodcami
  

  Oslavy 35. výročia otvorenia našej školy

Jeseň v záhrade
    

S OLO do ZOO
   

Gloriette

Junior osobnosť Petržalky

Petržalská superškola vo Vysokých Tatrách
 

Deň detí v ŠKD

Deň rodiny a športu

Deň Zeme

Slavín
    

Návšteva z MŠ Holíčska 30

Chémia nás baví

Karneval v ŠKD

Úspech nášho tímu Lazy Robots na súťaži FLL

Historia magistra vitae

Exkurzia do Viedne
   

Mikuláš 2017

Naša škola na medzinárodnej žiackej konferencii v Prahe

Bubnovačka v ŠKD
 

Bibliotéka

Halloweenska diskotéka
    

Prírodovedné múzeum
   

Imatrikulácia prváčikov
         

Mesiac úcty k starším
    

Ja sa prebijem
  

Deň jablka
   

Deň športu
         

Noc výskumníkov
        

Vítame prváčikov

► Galéria – 2016/2017
► Galéria – 2015/2016
► Galéria – 2014/2015
► Galéria – rok 2013
► Galéria – rok 2012
► Galéria – rok 2011
► Galéria – rok 2010
► Galéria – rok 2009